Неделя, 18 Фев 2024
            
Велико Търново Култура

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ отбелязват с изложба 80-та годишнина от рождението на Георги Стойков

  19.11.2023 11:08
В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ отбелязват с изложба 80-та годишнина от рождението на Георги Стойков

Юбилейна изложба, посветена на 80-та годишнина от рождението на художника Георги Стойков, ще бъде открита в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“.

Георги Василев Стойков е роден на 4.9.1943 г. в с. Росно, Великотърновско.
Учи във Великотърновския университет, като е един от плеядата великолепни студенти, обучаващи се в първия випуск на ФИИ 1963/67 г.
През 1971 г. стартира кариерата му като асистент по живопис във Факултета по изобразително изкуство. Специализира в Югославия (1973 г.), в Белградската академия за изящни изкуства и Русия (1974 г.), в Ленинградската художествена академия. „Прекрасен живописец-пластик, съумява да подтикне студентите си към търсене на материалност във формата. В същия момент ги възпитава в търсене на естествената жизненост и красота в нея… …Произведенията, които създава Георги Стойков, са пряко отражение на виталното му възприемане на натурата…“ – пише за него доц. Цанко Петров.
Заслугите му като преподавател в 23 годишната му кариера могат да се видят в поколения студенти, реализирали се като преподаватели и свободни артисти.
За уменията му като художник доказателство са творбите, притежание на институции и частни колекции както у нас - Велико Търново, Габрово, Шумен, Казанлък, Русе, Разград, Сандански, Ловеч, Троян, така и в чужбина - Швейцария, Франция, Финландия, Сърбия, Русия.
Още през 1976-82 г. Георги Стойков проверява на практика своите изводи в упражненията по живописна композиция с „два изключително любознателни и творчески настроени курса“… и през 2005 обобщава дългогодишните си размисли, търсения и лични констатации за сложния процес на композирането в книгата „Картинното пространство“, издадена от изд. „Астарта“, Велико Търново. В нея той задава редица въпроси, свързани с композицията на картината.

Според него в живописната творба има един сложен тип равновесие на „движенията и противостоянията“, към което се стреми всеки художник. То е причината за търсене и постигане устойчивост на тази т. нар. особена асиметрия, която е картинната композиция.

Георги Стойков смята, че самата природа „налага“ на художника инстинктивното усещане за необходимата пропорция и красота. Според него процесът на създаване на картинното пространство не е напълно непознаваем и не зависи единствено от творческия каприз на художника. Съзнателно или не, човек се възпитава и учи от природата, от „повторяемостта и съразмерността на нейните предпочитани пропорции и форми“.
Както пише доц. М. Млячкова за него: „… методичният подход на Г. Стойков е с безспорен принос в педагогическата практика по изобразително изкуство. С дълбочината на начетеността и широтата на познанията си, Георги Стойков е част от богатата палитра на заслужили уважение наши колеги. Той даде своя реално приложим и научен принос за повишаване качеството на преподаване във Факултета по изобразително изкуство. Създадената от Г. Стойков преди четиридесет години учебна програма по живописна композиция е отлична теоретична база, която дава качествени резултати при обучението…“.

Изложбата ще бъде открита в петък, 24 ноември, в 17.30 ч.


Ключови думи
Георги Стойков художник
Последни
Седмицата
Анкета