Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други Свищов

Горското в Свищов обяви два ученически конкурса за Седмицата на гората

  12.03.2022 16:08
Горското в Свищов обяви два ученически конкурса за Седмицата на гората

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората, Териториалното поделение на „Държавно горско стопанство – Свищов“ обявява два конкурса за ученици.

Първият е за детска рисунка на тема „Аз и гората“. Участниците в него ще бъдат оценявани и класирани в 4 възрастови групи – от I до IV група детска градина; I – IV клас; V – VIII клас; IX – XII клас.

Рисунките трябва да бъдат във формат А4. Няма ограничения относно използването на техники, материали и стилове.

Към всяка рисунка, по приложим начин, следва да са посочени трите имена на автора, възраст, наименованието на детската градина и групата или училище и клас, както и телефонен номер за връзка.

Същата – „Аз и гората“, е и темата на втория конкурс. Той е за фотография и е за ученици от V до XII клас. Към всяка фотография следва да бъде приложена информация за обратна връзка с автора.

Творбите се изпращат на адрес: гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2А или могат да бъдат представени на място в отдел „Образование“ сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов). За повече информация: +359889251516, e-mail: [email protected].

Краен срок за получаване на творбите: 24.03.2022, 16:00 часа. Наградените ще бъдат уведомени в персонален телефонен разговор  и ще бъдат поименно обявени на сайта: www.svishtov.bg; www.obrazovanie-sv.bg и на Facebook страницата на Образование в Свищов.

Официалното награждаване ще се състои на 06 април 2022 г.


Ключови думи
Аз и гората Седмица на гората
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати