Вторник, 27 Сеп 2022
            
Други Златарица

Деца от ЦНСТ „Вяра, Надежда и Любов“ в Златарица засадиха широколистни дръвчета в централната част на града

  12.04.2022 09:42
Деца от ЦНСТ „Вяра, Надежда и Любов“ в Златарица засадиха широколистни дръвчета в централната част на града

10 деца от Център за настаняване от семеен тип „Вяра, Надежда и Любов“ в Златарица засадиха широколистни дръвчета в централната част на града. С помощта на учители, представители на Община Златарица и служители на Държавно горско стопанство Елена, младите лесовъди засадиха фиданки от видовете явор, червен дъб и бреза.

Инициативата е част от мероприятията на ДГС Елена, предвидени за тазгодишната Седмица на гората, която традиционно акцентира върху дейностите за опазване и увеличаване на зеленото богатство на България. В мероприятието участие взеха директорът на ДГС Елена инж. Иван Димитров, зам. директорът инж. Румен Хараланов, зам. кметът на Община Златарица Денчо Тодоров, секретарят на Общината Таня Лазарова и директорът на ЦНСТ Ася Ганчева.

Освен залесяване, във връзка със Седмицата на гората служителите на ДГС Елена проведоха и две успешни акции по почистване на крайпътни участъци на държавни горски площи - в местността „Кантона“ край село Костел и в района на град Златарица. Събраните 45 чувала с отпадъци бяха транспортирани до регламентирани за целта места.


Ключови думи
ЦНСТ Вяра Надежда и Любов Златарица ДГС Елена Седмица на гората
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати