Четвъртък, 30 Nov 2023
            
Горна Оряховица Местни избори 2023

До 14 октомври се подават заявления за гласуване с подвижна урна

  01.10.2023 09:18
До 14 октомври се подават заявления за гласуване с подвижна урна

До 14.10.2023г. включително, съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023г.
Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от Изборния кодекс.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

За избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването в Горна Оряховица са предвидени 5 секции за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
Това са: секция №4 в Клуба на пенсионера на ул. „Вичо Грънчаров“ 19; секция №5 в СУ „Георги Измирлиев“; секция №14 в Клуба на инвалида на ул. Патриарх Евтимий“ №4; секция №16 във фоайето на Дирекция „Социално подпомагане“ и секция №25 в Туристическия информационен център в сградата на Общината.
Всяка от посочените избирателни секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.
Заявки за помощ в деня на изборите за общински съветници и за кметове, за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се правят на телефон: 0618/22150, както и на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5 - сградата на община Горна Оряховица, считано от 07:00 часа на 29.10.2023г.


Ключови думи
Местни избори 2023 гласуване с подвижна урна