Неделя, 19 Мар 2023
            
Други Елена

В Елена ще прилагат френски опит за намаляване на битовите отпадъци чрез компостиране

  18.12.2022 11:07
В Елена ще прилагат френски опит за намаляване на битовите отпадъци чрез компостиране

Проектът „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“ ще бъде представен на 22 декември в Елена. Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Изпълнението на проекта ще продължи до януари 2024 г. и в неговия фокус е предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци в общността и домакинствата. Предвидени са редица дейности за изпълнение в община Елена, с цел успешното адаптиране и въвеждане на проучена добра практика за компостиране и управление на биоразградимите отпадъци на град Шамбери, Франция.

Сред дейностите са проучване на нагласите в общността и домакинствата  за предотвратяване генерирането на биоразградими битови отпадъци - провеждане на фокус групи, разработване на методика и въпросник за анкетиране (вкл. онлайн версия), провеждане на анкетиране „лице-в-лице“, разработване на подробен доклад с резултатите. Създаване на Обществен екологичен център (ОЕЦ) също е част от дейностите - обособяване на пространство в Общностен център Елена, в което ще функционира ОЕЦ, осигуряване на необходимото оборудване, създаване на детайлен модел за функциониране на ОЕЦ, осигуряване на екип от експерти, предоставящи услуги в центъра, набавяне и предоставяне на безплатни съдове за компостиране на домакинствата и представители на общността, провеждане на редица обучения във връзка с процеса на компостиране - за отделните групи заинтересовани страни - общински служители, доброволци и бизнес, провеждане на мониторинг за качеството на изготвяния в предоставените безплатни съдове компост.

Ще бъдат организирани три мащабни кампании, имащи за цел популяризирането на резултатите от проекта, създаването на организирани групи от заинтересовани лица в различни възрасти (от ученици до възрастни) и повишаване на техния капацитет. В резултат ще бъде обхваната голяма част от населението на община Елена, а устойчивостта ще бъде гарантирана от мерки за публичност, както и чрез продължаване във времето на ефекта от кампаниите. Самите кампании ще се проведат през пролетта и началото на лятото на 2023 г.: кампания „Компостиране в общността и домакинствата“; кампания „Рицари компостьори“ (насочена към ученици и деца); кампания „Добрият пример“.


В рамките на кампаниите ще се организират и провеждат събития, концерт, ще бъдат осигурени информация, материали, обучения и демонстрации, подходящи за гражданите на община Елена.
 

Обща стойност на проекта е 391 080.03  лв., от които 325 944.90 лв. финансиране от ЕФРР и 57 519,69 лв. национално съфинансиране. Периодът на проекта е до януари 2024 г./ сн. www.pixabay.com


Ключови думи
компостиране
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати