Четвъртък, 30 Юни 2022
            
Велико Търново Темида

260 ученици от ПМГ „Васил Друмев“ са обхванати в образователната програма на Великотърновския районен съд през тази учебна година

  20.06.2022 16:07
260 ученици от ПМГ „Васил Друмев“ са обхванати в образователната програма на Великотърновския районен съд през тази учебна година

Общо 260 ученици от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ влязоха в съдебните зали на Великотърновски районен съд през тази учебна година. Посещенията се реализираха в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В последните дни преди лятната ваканция зам.-административният ръководител – председател на Районен съд – съдия Димо Колев посрещна последната група от 50 ученици, обучаващи се в гимназия.

Младите хора с интерес слушаха за разделението на властите, структурата на съдебната система в България и функциите на всяка една от институциите в нея. Съдия Колев представи пред учениците професията „съдия“, говори за основните качества, които трябва да притежава всеки желаещ да упражнява професията, и етичните норми, които трябва да спазва всеки, който облече „черната тога“.

Със срещата на зам.-председателя на съда с учениците приключи цикълът от лекции, представени от ръководството на Районен съд в рамките на образователната програма за учебната 2021/2022 година. По време на двата учебни срока възпитаниците на училището, разделени по групи, на четири пъти посетиха Съдебната палата. Десетокласниците и единадесетокласниците, водени от своя преподавател по философия Адриана Йотова, бяха посрещани от административния ръководител – председател съдия Младен Димитров и неговия заместник – съдия Димо Колев.

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира от органи на съдебната власт в цялата страна, по силата на подписано споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Основните цели на програмата са свързани с повишаване на правната култура на младите хора и познанията им за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.


Ключови думи
ВТРС ПМГ Васил Друмев