Събота, 01 Oct 2022
            
Велико Търново Темида

Деветокласници от Старопрестолната гимназия по икономика присъстваха на открити съдебни заседания във Великотърновския районен съд

  09.05.2022 15:47
Деветокласници от Старопрестолната гимназия по икономика присъстваха на открити съдебни заседания във Великотърновския районен съд

Великотърновски районен съд посрещна ученици на Старопрестолната професионална гимназия по икономика. Съдебната институция отвори врати за общо 26 деветокласници от специалност „Съдебна администрация“. Младежите бяха приветствани от административния ръководител – председател на съда – съдия Младен Димитров, който им разясни каква е ролята на съдията и на съдебния секретар в съдебния процес и какви видове дела се гледат в Районния съд.

Разделени в две групи, учениците наблюдаваха съдебни процеси по наказателни и граждански производства, водени съответно от председателя и зам.-председателя - съдия Младен Димитров и съдия Димо Колев. Предмет на наказателното производство бе причиняване на средна телесна повреда и влизане в чуждо жилище чрез употреба на сила. По време на заседанието бе осъществена видеоконферентна връзка с вещи лица, по време на която на експертите бяха поставени въпроси по изготвената от тях тройна съдебно-медицинска експертиза. Заседанието бе отложено за изготвяне на нова експертиза, изясняваща поставените от страните въпроси.

Деветокласниците присъстваха и на две граждански дела, като първото разглеждаше установителен иск, касаещ собствеността на поземлен имот – килия, която е част от църквата „Света Марина“ в гр. Дебелец. Второто дело бе за делба на моторно превозно средство между съпрузи. И по двете производства съдията обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Възпитаниците на гимназията с интерес разгледаха Деловодството на съда и се запознаха с работата на съдебните секретари.

Вече втора поредна години ученици от Старопрестолна гимназия по икономика посещават Районен съд – Велико Търново, в изпълнение на подписано през 2019 година споразумение между двете институции, целящо сътрудничество и партньорство за осигуряване на съвместни дейности във връзка с обучението на ученици по специалност „Съдебна администрация”, професия „Съдебен служител”. Договореностите предвиждат Районният съд да предостави база за провеждане на учебната практика на учениците, да съдейства при осигуряване на ментори за провеждане на практическото им обучение и да участва чрез експерти в комисията при оценяване на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (теория и практика).


Ключови думи
ВТРС
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати