Понеделник, 16 Май 2022
            
Горна Оряховица Икономика

Швейцарци са поискали Летище Горна Оряховица, потвърди Министерството на транспорта

  02.12.2021 14:06
Швейцарци са поискали Летище Горна Оряховица, потвърди Министерството на транспорта

Има възможност швейцарско търговско дружество да придобие капиталово участие в концесионера на Летище Горна Оряховица, потвърдиха от Министерството на транспорта. Предстои предложението за придобиване на акции да бъде разгледано, се казва още в отговора на Министерството на запитване, отправено от вестник „Седмицата”.

Швейцарското дружество JUWELIS Global Advantage AG иска да вземе концесията на Летище Горна Оряховица, информира първо вестник „24 часа”. За смяната на концесионера се говори повече от година, след като очевидно на Летището нищо не се случва вече над 5 години след концесионирането му.

„24 часа” открива, че на своя сайт JUWELIS Global Advantage AG рекламира „Зелено българско летище”, за което се предполага, че е Горнооряховското, въпреки че не се споменава конкретна локация. В информацията на сайта, която всъщност е 4-минутно видео, представено на 5 езика, се прави голяма реклама на България като едно от най-добрите места за бизнес в Европа. Става дума за много сериозни инвестиционни намерения на компанията в развиване на летище с минимален въглероден отпечатък, обучителен център, център за ремонти и поддръжка, безмитна зона и т.нат. Говори се и за преговори с българското правителство, което всъщност трябва да разреши смяната на концесионера.

Наша справка в Търговския регистър показва, че на 12 ноември в София е регистрирано „Ювелис Еърпорт Горна Оряховица” ЕООД. Управител и собственик на новата фирма, която е с капитал 1000 лева, е Антони Търницов – управител на „Ювелис България”. Оказва се, че и местни хора, живеещи в Швейцария имат отношение към евентуалната промяна на Летището.

Новината вече е потвърдена и от Министерството на транспорта.

„От сключването на Договора за концесия до настоящия момент не е извършвана смяна на концесионера на „Гражданско летище Горна Оряховица 2016“ АД.

Със свое писмо Концесионерът, в съответствие с текстовете по Концесионния договор, е уведомил Концедента за намерението на швейцарско търговско дружество да придобие капиталово (акционерно) участие в концесионера, което предложение предстои да бъде разгледано”, се казва в отговора на Министерството на транспорта.

В същия отговор се коментира и сегашното състояние на концесията.

Преди три седмици министър Христо Алексиев беше запитан в интервю какво мисли за отсрочката, която получи концесионерът в края на управлението на ГЕРБ. Министърът обаче каза, че има малко информация и в момента се прави анализ на концесията на Летище Горна Оряховица. Анализът явно е намира пропуски в дейността на концесионера.

„Концесионерът изпълнява в пълен обем и в срокове договорните си задълженията, като не са констатирани нарушения и основания за налагане на неустойки, както за 2021 г., така и за предходни периоди от влизане в сила на концесионния договор.

За периода на 2021 г. концесионерът управлява и поддържа обекта на концесия, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и концесионния договор, извършва инвестиции в обекта на концесия, поддържа валидни застраховки за обекта на концесия, учредил е и поддържа банкови гаранции за обезпечаване изпълнението на задълженията по договора, изпълнява бизнес предложението, което включва социална програма, план за преходния период, програма за оперативна дейност и поддръжка, организационно-управленски план, програма за безопасност и сигурност, екологична програма”. Това е официалното становище на Министерството.

Очевидно е обаче, че сегашният концесионер не може да се справи нито с ангажиментите, поети навремето, нито с предизвикателствата пред този бизнес, който е в период на криза. Летището бе дадено на концесия през 2016 г. за срок от 35 години. В дружеството концесионер „Гражданско летище Горна Оряховица” 5% дял запази държавата чрез Министерството на транспорта, а другите дялове са на „Кристална вода” АД. Смята се, че дружеството е свързвано с Румен Гайтански – Вълка, а процент от капитала държи и известният кардиохирург проф. Генчо Начев.

Концесионерът трябваше да направи 22 милиона инвестиции още в първите 4 години. За целия период на концесията инвестициите трябваше да стигнат 32 милиона лева. През първите две концесионерът имаше гратисен период, в който е освободен от концесионни плащания. За останалия период той дължи 10 % от нетните приходи от дейността на летището, но не по-малко от 70 000 лева без ДДС годишно. Предложението на консорциума беше да развива летищната дейност с граждански и карго полети, а имаше и идея за изграждане на цех за рециклиране на стари самолети. През 2018 – 2019 г. трябваше да започне набиране на персонал и обучение за цеха. А до 2021 г. трябваше да бъде изграден и център за обучение на пилоти.

Това, което концесионерът направи за тези 5 години обаче е разработване на Генерален план за управление и завършване на процедура по промяна на ПУП. 22 милиона лева инвестиции са химера, а дейността на летището вместо да се развие, съвсем замря. И накрая концесионерът получи отсрочка и за инвестициите, и за плащането на концесионната такса. Какво ще стане от тук нататък отново ще зависи от държавата, защото тя трябва да одобри прехвърлянето на дяловете в концесионното дружество. Очевидно е, че намеренията на швейцарците са сериозни, тепърва ще видим какви са възможностите им.

JUWELIS Global Advantage AG е създадено през 1999 г., а през 2014 г. е преструктурирано под шапката на компанията майка JUWELIS Asset Holding International AG във Фойзисберг, Швейцария и под ръководството на визионера на JUWELIS Щефен Бастиан. Днес компанията е едно от най-важните дъщерни дружества със значими глобални съвременни проекти, се казва на сайта на компанията.

Дъщерните компании на групата работят по цял свят в различни области - селско стопанство, здравеопазване, жилища, инфраструктура, водни системи, нехранителни и хранителни стоки, рециклиране, възобновяеми енергии, култура и изкуство и др.

И понеже една от специализациите на „Ювелис” са възобновяемите енергийни източници, веднага се породи съмнението, че дружеството не се интересува от Летището, а от терените наоколо, на които да изгради фотоволтаици. Което не е невъзможно, разбира се, но е малко непонятно защо трябва да се заробва с 35-годишна концесия за летище, а не да си потърси удобна земя за соларния парк.

Елена ВЕЛКОВА

 


Ключови думи
Летище швейцарци
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати