Вторник, 27 Сеп 2022
            
Горна Оряховица Икономика

Държавата губи от Летище Горна Оряховица

  03.10.2020 13:50
Държавата губи от Летище Горна Оряховица

След 4 години концесия държавната фирма, която държи капитала на Летището в Горна Оряховица разчита само на наеми и трупа загуби.

След влизане в сила на Договора за концесия основен и единствен източник на финансови приходи на „Летище Горна Оряховица” ЕООД е отдаването под наем на активи собственост на дружеството, според финансовия отчет за полугодието.

Фирмата е на загуба от 18 000 лева през първата половина на тази година. Загубата расте, тъй като миналата година е била 16 хил. лв., заради кризата с коронавируса.

„Летище Горна Оряховица” ЕООД е регистрирано в Търговския регистър на 31.10.2016 г. Едноличен собственик на капитала на дружеството е българската държава, чиито права и задължения се упражняват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със заповед на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управител на „Летище Горна Оряховица”  ЕООД е назначен Георги Лазаров Данчев. Дружеството е правоприемник на „Летище Горна Оряховица” ЕАД, регистрирано във фирменото отделение на Великотърновски окръжен съд на 14.06.1996 г. по фирмено дело 952/1996 г.

Фирмата формира приходите си от отдаване под наем на активи, собственост на дружеството. Те намаляват за полугодието на годишна база. „Летище Горна Оряховица” не отчита нетни приходи от земно обслужване поради прекратени права в качеството си на наземен оператор.

Приходите от наеми са на стойност 30 хил. лв., като те са намалени с 5 хил. лв. спрямо полугодието на миналата година и спрямо планираното по бизнес план. Това се дължи на освобождаването на наемателите от задължения за заплащане на месечни наеми за времето на обявеното извънредно положение  и обстановка във връзка с COVID 19. "Летище Горна Оряховица" има и други приходи - в размер на 3 хил. лв., които съвпадат с полугодието на преди година и с планираното по бизнес план.

Разходите на дружеството също са намалели – от 54 на 51 хиляди спрямо същия период на 2019 г. 15 хил. лв. са похарчени за външни услуги, които съвпадат като стойност с отчетените преди година и са нараснали с 1000 лв. спрямо бизнес плана. Увеличени са и разходи за трудови възнаграждения и задължителни осигурителни вноски. Те са на стойност 27 хил. лв., като са нараснали с 2 хил. лв. на годишна база, но са намалени с 1000 лв. спрямо заложените средства по бизнес план.

Намалени са до минимум всички текущи разходи за ток, вода, телефон, командировки, транспорт, представителни разходи, пише във финансовия отчет на дружеството. През тази година „Летище Горна Оряховица” прилага план за повишаване на приходите, които включват продажба на неоперативни активи с отпаднала необходимост. С това се очаква допълнително да се увеличат приходите и да се понижат разходите за стопанисването им.

Летището е отдадено на концесия през 2016 г. на консорциума "Гражданско летище Г. Оряховица 2016". В него участват "Кристална вода" АД с 95% от капитала (дружеството се контролира от „Кей Ар Консулт” – фирма свързвана с Румен Гайтански - Вълка) и държавното „Летище Горна Оряховица” ЕООД, чийто принципал е Министерството на транспорта, с 5%. Концесията е за срок от 35 г. и предвижда инвестиция от 32 млн. лева, като 22 милиона лева трябва да се инвестират в първите четири години от срока на концесията. Договорът предвижда модернизиране на летището и развитие на възможностите му за приемане на международни и вътрешни полети.

Първите четири години всъщност вече изтекоха това лято. Заради забавянето в изпълнението на концесионните задължения още в началото на годината се заговори, че се очаква смяна на концесионера. От Министерството на транспорта тогава отрекоха, без да коментират ще има ли санкции за неизпълнените обещания.


Ключови думи
Летище загуба концесия
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати