Петък, 22 Oct 2021
            
Велико Търново Икономика

КЗК отхвърли жалбата срещу избора на изпълнител на тунела под Шипка

  09.10.2021 10:20
КЗК отхвърли жалбата срещу избора на изпълнител на тунела под Шипка

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата срещу решението на АПИ, с което се определя изпълнител на проекта „Обход на град Габрово от км 20+124,50 до 30+673,48, включително тунел по връх Шипка“. Решението на КЗК обаче може да се обжалва пред Върховния административен съд. Ако няма обжалване, изпълнител на един от най-грандиозните строителни проекти, които ще се реализират в следващите години, остава консорциум, основна част от който е „Пътни строежи – Велико Търново”. Търновското дружество беше част и от консорциума, който изгради първата част от обхода на Габрово, като работи по уникални за страната мостови съоржения.

Четири обединения от фирми участваха в обществената поръчка, обявена от АПИ за изпълнител на проекта.

ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, в който влизат „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД, предложи да изгради съоръжението за малко над 358 млн. лева с включено ДДС.

359,61 млн. лева беше офертата на Обединение „Шипченски проход“ с участници „Трейс Груп Холд“ и „Алве Консулт“.

ДЗЗД „Тунел Шипка“ с водещ партньор турската „Доуш Иншаат Ве Тираджет“ и български партньори „Виа Конструкт Груп“ и „Виа План“ оцени строителните дейности на почти 377 млн. лева с ДДС.

Обединението „Геопът Шипка“ с участници „Геострой“ АД и „Пътстрой” даде най-висока цена – малко над 417,5 млн. лева с ДДС.

На първо място бе класирана офертата на ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, но поставеното на второ място Обединение „Шипченски проход” обжалва решението пред КЗК. Три месеца по-късно Комисията отхвърли жалбата, но евентуално обжалване и във ВАС ще доведе до още поне половин година забавяне на проекта.


Ключови думи
тунел под Шипка Пътни строежи - Велико Търново КЗК