Понеделник, 28 Юни 2021
            
Избори 2021

Проф. Любомира Попова, преподавател и кандидат от листата на ГЕРБ-СДС: Българските училища в чужбина са пазител на националната ни идентичност

  24.03.2021 16:37
Проф. Любомира Попова, преподавател и кандидат от листата на ГЕРБ-СДС:  Българските училища в чужбина са пазител на националната ни идентичност

„Българските училища в чужбина са пазител на националната ни идентичност. В тези центрове се осъществяват ефективни образователни дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура“, категорична е проф. д-р Любомира Попова. Тя е досегашен областен управител, кандидат за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС е и преподавател във Великотърновския университет.
Думите й се потвърдиха при вълнуваща онлайн среща с нейна докторантка от Молдова, която проф. Попова изненада, като й показа сертификата, който ще получи за придобитата образователна и научан степен.
Наталия Ярославская е бесарабска българка. Приета е преди пет години приета като редовен докторант на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” към Педагогически факултет и с научен ръководител проф. Любомира Попова. През септември 2020 г. тя защитава успешно дисертационен труд на тема „Формиране на етнокултурна идентичност у учениците с български произход чрез извънурочните и извънкласните дейности в училище в Република Молдова” за присъждане на степента „доктор”.
Поради усложнената епидемична обстановка, публичната защита се провежда онлайн, а до момента Наталия Ярославская не е успяла да си вземе дипломата. В дисертацията Ярославская представя състоянието на българската диаспора в Република Молдова, както и образователните, културните и обществените институции, които имат важна роля за съхраняването на българския бит и култура.
Научният й ръководител проф. Любомира Попова подчерта по време на виртуалната среща, че научният труд, освен технологии и методи на обучение, предоставя информация за начините, пътищата и средствата, чрез които се реализира педагогическата дейност за повишаване знанията на учениците от български произход, за тяхната история и култура. "Това е заслужено придобита научна степен. Написаното в твоята дисертация, ще е полезно и за други български общности по света", каза още Попова.
Наталия Ярославская, която е и директор на Български теоретичен лицей „Васил Левски“ в град Кишинев казва, че е преподавателите са известни в Република Молдова, защото дават много добра подготовка на бъдещите педагози. „Щастлива съм, че Вие, проф. Попова, ми бяхте научен ръководител, че ми отделихте време и внимание, дадохте ми ценни напътствия, знания и умения", сподели с благодарност родолюбивата бесарабска българка.
Проф. Любомира Попова я увери, че и занапред контактите им ще продължат, като предложи реализирането на съвместни инициативи, включително и нейни ученици да посетят университета и  училища във Велико Търново.
„Молдова е държава с различни етнически групи, а по официални данни българите са 2% от тях. В Българския теоретичен лицей „Васил Левски“ в Кишинев учат 320 деца от 1 до 12 клас в 17 паралелки. Стараем се повечето от учебните дисциплини да са на български език. Имаме 39 учители като трима от преподавателите са от България. Всички празници също са на българси език, въпреки че имаме ученици и от други етнически общности, но и те проявяват интерес към българската реч", сподели Наталия Ярославская.
Чрез преподавателската си дейност Любомира Попова е пряк участник в процесите във висшето образование, както в страната, така и за българите в чужбина. За работата в обучението на нашите сънародници извън пределите на страната тя споделя, че направеното последните десет години значително е сближило хората и засилило образователната работа. „Училищата се превърнаха в истински средища на българщината по света, вече работят по утвърдени учебни програми и учебници за неделните училища. Сертифицирането за придобити знания и умения във висшето образование също е голям напредък“, казва Попова и допълва, че в следващия парламент едни от темите, по които ще работи са за популяризиране на висшето ни образование в чужбина и регламентиране на допълнителен държавно-финансиран прием за кандидат-студенти, завършили български неделни училища.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


Ключови думи
проф. Любомира Попова
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати