Неделя, 14 Мар 2021
            
Темида

Инспекторатът на ВСС провери Районната и Апелативната прокуратури във Велико Търново

  03.07.2019 12:47
  Инспекторатът на ВСС провери Районната и Апелативната прокуратури във Велико Търново

Приключи комплексна планова проверка на Районната прокуратура във  Велико Търново, извършена от Инспектората към ВСС. Цел на проверката е изготвяне на  цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Районна прокуратура - гр. Велико Търново, организацията на образуването и движението на преписките и делата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела и констатиране на противоречива практика за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г.
След задълбочен анализ ревизиращият екип е направил извод, че районният прокурор е създал изключително добра организация на работата във ВТРП както по отношение на администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност.
Екипът е констатирал, че всички препоръки, дадени във връзка с предходни комплексни и тематични проверки, са изпълнени, а резултатите от настоящата комплексна проверка не са дали основание за изготвяне на нови препоръки.

Комплексна проверка бе направена и на Апелативната прокуратура във Велико Търново. С акт за резултатите от проверката  инспекторите са обобщили констатациите си от запознаване с работата й за 2017 г. и 2018 г. Екипът е направил своите изводи за реалното изпълнение на препоръките от предишни проверки, както и сравнителен анализ и оценка на организацията на дейността в Апелативната прокуратура.
Въз основа на извършената проверка, ревизиращите са констатирали много добра организация на работата във ВТАП както по отношение на администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност и ръководно-контролната дейност на прокуратурите в апелативната зона. Дадена е препоръка да бъде награден съдебен служител за отлично изпълнение на служебните задължения.


Ключови думи
прокуратура
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати