Неделя, 14 Мар 2021
            
Общество

Провериха сигнал за умряла риба в река Янтра край Писарево

  01.06.2019 08:25
Провериха сигнал за умряла риба в река Янтра край  Писарево

Експерти на РИОСВ – Велико Тътрново и Регионалната лаборатория във Велико Търново при ИАОС извършиха незабавна проверка по сигнал за умряла риба в река Янтра при село Писарево, община Горна Оряховица в късния следобед на 31.05.2019 г.
В този участък на реката се установи наличие на неголямо количество умряла риба с малки размери 10-15 см.
На място са измерени следните стойности на показателите: рН -7,25; разтворен кислород – 3,48 мгО2/л и електропроводимост – 496µS/см.
Измерените стойности на показателя рН и електропроводимост показват, че няма химическо замърсяване на водата от промишлени източници. Извършена е проверка на директното заустване от „Захарни заводи“ АД, при което не е установено изпускане на замърсени производствени води.
Измерената стойност на разтворения кислород е ниска – под 4 мгО2/л, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби.
При огледа се установи, че водата на реката е силно мътна в резултат на обилните валежи и вероятната причина за изчерпването на кислорода във водата на р. Янтра може да се обясни с повдигането и увличането на наличните органични утайки в реката.

 


Ключови думи
Писарево умряла риба
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати