Сряда, 23 Nov 2022
            
Други Златарица

Експерти извършиха проверки по сигнал за умряла риба в района на Златарица

  24.08.2022 12:01
Експерти извършиха проверки по сигнал за умряла риба в района на Златарица

Експерти на РИОСВ – Велико Търново, съвместно с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда, извършиха проверка на р. Златаришка във връзка с подаден сигнал на 22 август в 17,15 ч. за наличие на умряла риба в района на моста, който е в близост до ПГМСС „Никола Златарски“, гр. Златарица.

При проверката на място е установено, че водата в реката е увеличила нивото си след проливния дъжд на 21.08.2022 г. вечерта в гр. Елена и гр. Златарица. Тя е със зеленикав цвят, мътна и с миризма, характерна при органични разлагания. Констатирани са единични екземпляри дребна умряла риба в реката.

Въпреки увеличеното количество вода, в реката продължават да се наблюдават застойни участъци, в които застояват увлечените от водното течение екземпляри риба.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново са взети водни проби от реката, на моста в близост до ПГМСС „Никола Златарски“, като измерените показатели за качеството на водата показват следните стойности – рН – 7,39, разтворен кислород – 0,2 мгО2/л, наситеност с кислород 3,0%, температура – 27,0оС и електропроводимост – 1151 µS/см.

На 23.08.2022 г. е установено, че заморът на риба е значителен в сравнение с предходния ден, което е очаквано, поради факта, че във водата няма наличие на кислород,  мътна e и оттокът е намален.

От получените резултати може да се заключи, че вследствие на падналия проливен дъжд, следващ продължително засушаване и маловодие, от речното легло с придошлите води са вдигнати стари отложения и обраствания. Високите температури на въздуха и водата спомагат за процесите на бързо разлагане и неприятна миризма.


Ключови думи
умряла риба Златарица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати