Понеделник, 25 Дек 2023
            
Икономика

3,7% е регистрираната безработица през месец август

  21.09.2023 10:47
3,7% е регистрираната безработица през месец август

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец август е 3,7%, при 5,3% за страната и за област Велико Търново. Така през месец август се наблюдава запазване нивото на безработица спрямо предходния месец юли. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2,9%, община Елена 10,8% и община Златарица 13%.     

През август се засилва и активността за регистрация в бюрото по труда. Регистрираните безработни през месец август в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 483, което е с 25 лица повече от м. юли  и със  72 лица по-малко от регистрираните през месец август предходната година. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 249 безработни лица. Освен тях, други 3 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда. Увеличава се и броят на активираните през август неактивни лица на пазара на труда. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, за месеца са активирани 51 неактивни лица за регистрация в бюрото по труда.          

През месец август 2023г., 160 безработни лица са започнали работа, отчита се увеличение  на броят им в сравнение с предходния месец и спрямо същия месец на предходната година. Две  лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: преработваща  промишленост – 28%, търговия – 28% образование – 10%, държавно управление – 8%, хотелиерство и ресторантьорство – 4%, селско, горско и рибно стопанство – 4% и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 5 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Продължава търсенето на работна сила, през месец август се  е увеличил  броя на заявените работни места, 176 са обявените на първичен пазар на труда работни места. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработваща промишленост (37,5%), образование (21,6%), търговия (11,9%), строителство (5,7%), хотелиерство и ресторантьорство (4,5%),  административни и спомагателни дейности (3,9%)  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хората, работници в  преработващата промишленост, строителство и транспорт, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Свободните  работни позиции към 19.09.2023 г. в Дирекция „Бюро по труда“ Велико Търново са: Автомонтьор - 3 бр., Барман - 6 бр., Брокер, недвижими имоти - 2 бр., Водач, мотокар - 1 бр., Готвач - 6 бр., Готвач, заведение за бързо хранене - 4 бр., Гробар - 2 бр., Диспечер, транспортни средства - 1 бр., Екструдерист - 4 бр., Електромонтьор - 2 бр., Електротехник, промишлено предприятие - 1 бр., Заварчик - 2 бр., Камериер/камериерка - 4 бр., Личен асистент - 1 бр., Машинен оператор - 16 бр., Машинист, пътно-строителни машини - 6 бр., Мияч, превозни средства (ръчно) - 1 бр., Монтажник, електрооборудване - 10 бр., Настройчик, машинни инструменти - 4 бр., Обслужващ работник, промишлено производство - 3 бр., Обслужващ, бензиностанция/газостанция - 2 бр., Обслужващ, магазин - 4 бр., Общ работник - 6 бр., Офис мениджър - 1 бр., Пакетировач - 4 бр., Помощник-готвач - 3 бр., Продавач, интернет търговия - 2 бр., Продавач-консултант - 13 бр., Работник, кухня - 3 бр., Работник, сладкарско производство - 8 бр., Салонен управител - 5 бр., Санитар - 1 бр., Сервитьор - 9 бр., Склададжия - 13 бр., Социален асистент - 2 бр., Спасител, басейн - 2 бр., Счетоводител, оперативен - 1 бр., Технически секретар - 1 бр., Тракторист - 1 бр., Чистач/ Хигиенист - 6 бр., Шофьор, автобус - 3 бр., Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона - 5 бр., Шофьор, товарен автомобил - 2 бр./ сн. www.pixabay.com


Ключови думи
безработица
Последни
Седмицата
Анкета