Вторник, 18 Апр 2023
            
Икономика

Регистрираната безработица за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново запазва нивото си през декември

  17.01.2023 16:31
Регистрираната безработица за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново запазва нивото си през декември

Регистрираните безработни през месец декември в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1674, увеличение със 71 лица от броя на регистрираните през м. ноември и се запазва броя регистрирани лица към края на предходната година. На месечна база се наблюдава увеличение с 0,2 процентни пункта, а на годишна  запазване равнището на безработица.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 324 безработни лица. Освен тях, други 5 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през декември е 3.5%, при 4.6% за област Велико Търново и 4.7% за страната.  

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.7%, община Елена 8,7% и община Златарица 17.2%.

През месец декември 2022г., 176 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление спрямо предходния месец и спрямо същия месец на предходната година. Други 3 лица от групата на пенсионери, учащи и заети също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: преработваща промишленост – 30%, хотелиерство – 16,6%,  образование -16%, административно-спомагателни дейности – 6,6% .

 През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 26 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През м. декември 12 безработни и заети лица са включени в различни обучения, а 14 са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места през месеца на първичния пазар на труда са 54, или с 12 по-малко от м. ноември и с 80 по-малко от м. декември на предходната година. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,6%) следват  образование (20,3%), търговия (16,6%), хотелиерство (14,8%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: работници в преработващата промишленост, строителство и транспорт,  персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал осигуряващ сигурност и защита, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

 

Ключови думи
безработица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати