Петък, 08 Дек 2023
            
Елена Общество

Утвърдени са правилата за финансово подпомагане на здравни специалисти в община Елена

  08.09.2023 15:29
Утвърдени са правилата за финансово подпомагане на здравни специалисти в община Елена

С Решение на Общински съвет Елена и заповед на кмета инж. Дилян Млъзев са утвърдени Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2023 – 2024 г.

От помощта могат да се възползват обучаващи се по специалности „Медицина“, „Дентална медицина“, „Магистър-фармацевт“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“, „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Рехабилитатор“, „Акушерка“ срещу задължението да работят в здравни, социални или учебни заведения на територията на общината или разкрият индивидуална медицинска практика за срок от минимум 5 (пет) години.

Студентите трябва да са записали втора година на обучение и успехът от предходните два семестъра да не е по-нисък от „Добър“ /4.00/.

Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление по образец (Приложение 1) в срок до 21 септември 2023 г. до кмета на община Елена, придружено със следните документи:

1. Заверено копие на студентска книжка (представя се и оригиналът за сверка);

2. Уверение от висшето учебно заведение, от което да е видно, че студентът е записал поредния семестър и специалност от изброените;

3. Мотивационно писмо;

4. Препоръки от преподаватели (при наличие на такива).

Пълната информация прочетете в Правила за финансово подпомагане на здравни специалисти от община Елена за учебната 2023 – 2024 г.

https://elena.bg/…/Pravila_fin._podpomagane_zdravni…

сн. www.pixabay.com


Ключови думи
здравни специалисти подпомагане
Последни
Седмицата
Анкета