Сряда, 19 Юли 2023
            
Елена Общество

В Елена удължиха срока за подаване на заявления за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране

  19.04.2023 16:00
В Елена удължиха срока за подаване на заявления за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране

В Елена удължават срока за подаване на заявления за безвъзмездно предоставяне на контейнери за компостиране в общността и домакинствата. Новата крайна дата е 30 април, информират от Общината.

Компостерите се предоставят в рамките на проект „От компостиране към нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център на община Елена“, № BG16M1OP002-2.009-0020-C01, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. Жителите на всички населени места в община Елена, собственици на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², както и собствениците на къщи за гости / хотели / места за настаняване с тревни и зеленчукови градини с площ ≥150 м², могат да подадат заявление за получаването на компостер за домашно компостиране.

Ще бъдат предоставени 285 компостери с различна вместимост според спецификата на обектите, в които ще се разположат съдовете за компостиране.

Още по темата – тук


Ключови думи
компостери
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати