Сряда, 16 Авг 2023
            
Други Свищов

ПУДООС отпусна на община Свищов близо 150 хил. лв. за компостери за домакинствата

  17.05.2023 09:31
ПУДООС отпусна на община Свищов близо 150 хил. лв. за компостери за домакинствата

УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда одобри безвъзмездна финансова помощ на община Свищов, в размер на 143 493,60 лв., за реализирането на проект „Предоставяне на домакинствата в община Свищов на компостери за зелени и други биоотпадъци“.

С изпълнението на проектното предложение се цели намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Свищов и тяхното вредно въздействие върху околната среда и здравето на населението, както и постигането на ефективно използване на ресурсите. Постигането на целта на проекта е важна част от Общинската програма за управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г. и е предпоставка за създаването на максимални условия за предотвратяване на образуването на отпадъци.

С изпълнение на дейностите по проекта ще се насърчи и засили използването на общите природни ресурси чрез осъществяване на съвместни екологични действия; ще се повиши обществената осведоменост относно намаляване и оползотворяването на биоразградими отпадъци; ще се изгради капацитет на заинтересовани страни за намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на местните екологичните политики.

Изпълнението на проекта ще доведе до следните социално-икономически ефекти: ппуляризиране на идеята за компостиране на зелените и биоразградими отпадъци и оползотворяването им на място от домакинствата; подобряване резултата в изпълнението на заложените общински цели и количеството депонирани битови биоразградими отпадъци; накрая, но не на последно място – постигане на възпитателен ефект чрез личен пример.

В резултат на реализирането на проектното предложение ще се увеличи количеството на рециклираните и оползотворени отпадъци и повиши общественото съзнание на населението на територията на община Свищов. Внедряването на компостерите ще доведе до по-добри практики в домакинствата. Предвидени за закупуване са два типа компостери. За жилищата, които са с по-малка незастроена площ и се отглеждат предимно декоративни растения и храсти, са предвидени компостери от 740 л., а за домакинствата, в които се отглеждат едногодишни земеделски култури на територията на общината са предвидени компостери от 1000 л./ снимката е илюстративна


Ключови думи
компостери
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати