Сряда, 21 Юни 2023
            
Общество Павликени

Инж. Емануил Манолов представи България на престижен форум на кметовете в Истанбул

  22.03.2023 17:42
Инж. Емануил Манолов представи България на престижен форум на кметовете в Истанбул

Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов беше българският представител на престижен форум в Истанбул. В турската столица се проведе XVIII Общо събрание на NALAS - Мрежа на Асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа, а кметът на Павликени участва във форума от името на НСОРБ и България.

„Обменихме опит с колеги от 12 държави за укрепване ролята на местните власти в енергийното и климатично планиране. Друга тема беше "Укрепване на човешките ресурси в сферата на В и К за по-зелена Югоизточна Европа". Друга важна дискусия се проведе за превенция и реакция на местните власти при природни бедствия и аварии. Опитът на българските общини е огромен, проблемите ни са сходни с тези на колегите. Всички изразихме воля за предложения до централните власти за законодателни промени, с които да се уреди финансирането и контрола по изпълнение на дейности по превенция, реакция и възстановяване. Формираното общо становище ще бъде представено пред парламентарните партии във всичките 12 държави за търсене на политическа подкрепа“, каза инж. Манолов след края на тридневния форум.

Инж. Манолов взе участие в дискусията в рамките на събранието, посветена на устойчивостта на местните власти при кризи и подкрепата и солидарността за пострадалите при бедствия. Кметът подчерта, че на фона на земетресенията в Турция и Сирия от м. февруари, темата за устойчивостта на местните власти и възможността им за реакция при кризи е повече от актуална. Като много положителна, кметът на Павликени определи всеобщата реакция и солидарност в подкрепа на засегнатите. Той сподели, че българските местни власти са реагирали бързо и изпратили спасителни екипи и техника, разкрити са и набирателни сметки и пунктове за събиране на дарения – храна, дрехи, материали от първа необходимост. Много общини са осигурили средства от бюджетите си, а редица кметове и общински съветници са направили лични дарения. Манолов информира и колегите си - кметове от Югоизточна Европа, за наводнението от миналата година в българската община Карлово, включително за критиките на засегнатите граждани. Те очакват и изискват да се действа координирано с централната власт и то не само постфактум, а и превантивно. За да се отговори на очакванията на гражданите, работна група към НСОРБ е изготвила предложения за подобряването на координацията при бедствия, както и за изменения в нормативната уредба. Основното предложение, което ще бъде обект на широка обществена дискусия, тъй като предвижда значителна промяна в модела на управление на дейностите по защитата при бедствията, е създаването на Държавна агенция. Тя ще има задачата да координира политиките и дейностите на национално ниво на всички отговорни ведомства и нива на управление. Също така се предвиждат и регионални структури към нея, оборудвани с техника за реакция и възстановяване. Чрез нея следва да се уреди финансирането и контрола по изпълнението на дейностите по превенция, реакция и възстановяване.

Сред другите говорители по темата за устойчивостта на местните власти при кризи и бедствия бяха Бернд Вьорингер, президент на Камарата на местните власти на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, новият генерален секретар на Конгреса Матьо Мори, кметове от Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия и Румъния.

Кметовете - делегати приеха отчетите и докладите за дейността на Мрежата за 2022 г., както и Стратегическия план на НАЛАС за периода 2023-2027 и Програмата за дейността и бюджета за 2023 г.

Българската делегация участва и във форуми, посветени на енергийният преход и укрепването на административния капацитет във ВиК-а сектора, за по-зелена Югоизточна Европа.

В рамките на срещата беше дискутиран и енергийния преход и възможностите за укрепване на ролята на местните власти в енергийното и климатично планиране.

В периода 2018 – 2021 г. кметът на община Павликени беше в ръководството на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа - НАЛАС, а в периода 2020 – 2021 г. беше президент на организацията. Под негово ръководство значително бе динамизирана работата на НАЛАС и  асоциациите от региона системно обменяха информация за мерките, въведени от местните власти в процеса на управление на кризата от ковид. Мрежата продължи да осъществява дейности, свързани с насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. През 2021 г. инж. Манолов беше избран за член на Изпълнителното бюро на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР).


Ключови думи
инж. Емануил Манолов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати