Вторник, 06 Юни 2023
            
Велико Търново Общество

Община Велико Търново дава шанс за по-добър живот на хората с увреждания от Дома в Пчелище

  07.03.2023 19:15
Община Велико Търново дава шанс за по-добър живот на хората с увреждания от Дома в Пчелище

Съвременна социална инфраструктура и среда за живеене, максимално близка до семейната, създаде Община Велико Търново. Четири къщи с всички необходими условия за хората с увреждания са построени в с. Церова кория. В тях вече живеят всички 43 потребители на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Пчелище, който предстои да бъде закрит.

Инвестицията в новата общинска материална база е по проект, който Община Велико Търново реализира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Новият комплекс затвърждава водещото място на старопрестолния град в сферата на социалните услуги. Инвестицията е напълно съобразена с националната стратегия за дългосрочна грижа и със съответните общински стратегически и планови документи.

За нормалните условия за живот на хората с умствена изостаналост в комплекса в с. Церова кория, също и за социалното им включване всеки ден помагат 30 специалисти, назначени от Община Велико Търново с финансиране по ОП „РЧР“.

Всеки от живеещите в комплекса ползва и различни съпътстващи социални услуги. А потребителите, които имат по-голяма самостоятелност, участват активно в ежедневните дейности в къщите и подпомагат хората с по-сериозни затруднения.


Ключови думи
Пчелище
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати