Понеделник, 27 Фев 2023
            
Велико Търново Общество

Инициативен комитет предлага ректора на ВТУ за Почетен гражданин на Велико Търново

  28.11.2022 12:18
Инициативен комитет предлага ректора на ВТУ за Почетен гражданин на Велико Търново

Инициативен комитет предлага проф. Христо Бонджолов - ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на Велико Търново. В комитета влизат деканът на Факултета по математика и информатика доц. д-р Марияна Николова, зам.-ректорът проф. Вихрен Бузов, деканът на Историческия факултет проф. Николай Кънев, доц. Светослав Стефанов, който оглавява катедрата по физическо възпитание и спорт, зам.-деканът на Филологическия факултет доц. Владимир Владов. В комитета като представител на гражданската квота е Камен Алексиев, а младите хора са представени от д-р Александър Узунов.

Мотивите за номинацията на проф. Бонджолов представи зам.-ректорът на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров. Според инициативния комитет, проф. Христо Бонджолов е с огромен принос за утвърждаването на ВТУ като авторитетен, престижен и модерен университет, оказващ съществен принос за облика на Велико Търново като културно и просветно средище. Комитетът оценява и цялостната работа на проф. Бонджолов като учен и преподавател, социалната отговорност и факта, че ръководената от него институция е един от най-крупните работодатели в общината, активното му участие и съпричастност към работата по утвърждаването на Велико Търново като културна и духовна столица. 

Благодарение на усилията на проф. Бонджолов бяха реализирани усилията за непрекъснато повишаване на позициите на ВТУ и неговите професионални направления в рейтинговата система на професионалните направления у нас, допълни проф. Бузов. Според проф. Кънев, в основата на резултатите е добрата координираща работа на проф. Бонджолов. Проф. Кънев акцентира и върху ролята на ректора за развитието на Велико Търново и региона като общност. В момента ВТУ просперира не само като научноизследователски и академичен център, но и като икономическа структура, посочи проф. Кънев.

Познавам Христо Бонджолов повече от 3 десетилетия. За мен той е примерен съпруг, любящ син, баща и дядо. Преди всичко той е човек, сподели Камен Алексиев. Д-р Александър Узунов допълни, че ректорът подхожда с разбиране към всеки проблем, стреми се да вникне в него и да намери решението, особено когато става дума за студентите.

Инициативният комитет е отворен за всеки, който е готов да подкрепи номинацията на проф. Бонджолов.

Проф. Христо Бонджолов е роден е на 18 август 1960 г. Корените му са от врачанското село Попица.

Преподавател в катедра „Славистика”, член на Академичния съвет и директор на Международния летен семинар по български език и култура. В периода 2005 - 2010 е лектор по български език и култура в Университета в Ниш, Република Сърбия. Между 2011 и 2015 г. е  декан на Филологическия факултет на ВТУ, а от 2015 г. е ректор на Великотърновския университет.

Научните му интереси са в областта на българистиката и славистиката; балкански и славянски литературни процеси; история на славянските и на балканските литератури – близо 100 публикации, книги и монографии, в български и чуждестранни издания.


Ключови думи
проф. Христо Бонджолов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати