Четвъртък, 08 Дек 2022
            
Избори 2 октомври 2022

Станислава Стоянова-Асенова: Инвестицията в образованието е условие за просперитета на България

  29.09.2022 12:18
Станислава Стоянова-Асенова: Инвестицията в образованието е условие за просперитета на България

Вярвам, че България ще бъде икономически развита държава с модерно, проспериращо и хармонично общество. Затова и ние продължаваме да поставяме фокуса върху образованието като най-важната инвестиция за напредъка на страната ни. Само с превръщане на сектора в устойчив управленски и бюджетен приоритет можем да очакваме ускорено социално и икономическо развитие. Да имаме растеж, базиран на образованието, науката, иновациите и технологиите. Това заяви кандидатът за народен представител от Великотърновската листа на ГЕРБ-СДС Станислава Стоянова–Асенова, заместник-кмет на община Свищов и преподавател в СА „Димитър А. Ценов“.

По думите й, за да бъде реализирано всичко това е необходимо фокусът отново да бъде върху човешкия фактор - учителя, преподавателя и всички ангажирани в системата, на които обществото разчита да се справи с най-големите и значими предизвикателства. „В последния управленски мандат ГЕРБ представи амбициозна програма, в която много хора се съмняваха, че е възможна за реализация, но в края на мандата тя беше факт. Учителските заплати бяха увеличени двойно. Бяха модернизирани образователната среда и спортната инфраструктура в учебните заведения. Образованието бе утвърдено като водещ бюджетен и национален приоритет“, допълни Станислава Стоянова-Асенова. Тя е убедена, че инвестициите в образованието, в това число във висшето образование, са с най-висока обществена възвръщаемост, защото те формират в най-голяма степен качеството ни на живот и потенциала ни за развитие. Именно затова ангажиментите на ГЕРБ-СДС са за увеличаваща се бюджетна подкрепа за сектора и повишаване на разходите за образование до 5% от БВП, в това число 1% във висшето образование.

„Нашата програма предвижда средните учителски заплати да поддържат ниво над 125% от средните за страната и ежегодно да бъдат увеличавани с темп изпреварващ увеличението на средната заплата за страната. Да бъдат повишени средните възнаграждения на непедагогическия персонал в детските градини, училищата и на непреподавателския персонал във висшите училища до минимум средната заплата за страната. Да се увеличат средствата за нови училища и детски градини. Да стартираме програми за модернизация на кабинетите, класните стаи и училищните дворове, в училищата ще бъдат изградени и обновени 4000 спортни игрища. И това са само част от ангажиментите, които поемаме за сектора“, каза още кандидатът за народен представител.

Станислава Стоянова-Асенова не скри, че подкрепата към академичната общност винаги е била нейна лична кауза. Преподавателят в Стопанската академия допълни, че ангажимент на коалицията е - средната заплата на преподавателите във висшите учебни заведения да достигне повишение и да е на ниво над 150% от средната заплата за страната, а разходите за висшето образование да бъдат увеличени до 1% от БВП. Ще бъдат заложени средства за допълнителни възнаграждения за научна дейност, в т.ч. за публикуване в реферирани издания и патентоване на резултати. Ще бъдат изградени 10 модерни студентски кампуса и обновени 25 студентски общежития. „Вярвам, че това са амбициозни, но изпълними ангажименти, които ще подобрят  материалната база и ще осигурят все по-достойно заплащане на труда на академичния състав“, каза още Станислава Стоянова-Асенова. Според нея държавата, общините и висшите училища съвместно трябва да формулират основните политики и инициативи за развитие на регионите, като в центъра на реализирането им трябва да бъдат висшите училища в страната.  

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Ключови думи
Станислава Стоянова