Сряда, 14 Дек 2022
            
Горна Оряховица Общество

До 23 септември горнооряховчани в нужда могат да кандидатстват за топъл обяд

  14.09.2022 13:59
До 23 септември горнооряховчани в нужда могат да кандидатстват за топъл обяд

Изтича срокът за кандидатстване по програмата „Топъл обяд” на Агенцията за социално подпомагане, в която участва и Община Горна Оряховица. До 23 септември жители на общината, които попадат в категорията на нуждаещите се, могат да подадат заявления, за да получават подкрепа чрез храна.

Община Горна Оряховица започна да събира заявления още през април и вече има над 250 кандидати за получаване на топъл обяд. Могат обаче да се включат и още хора и затова от Общината напомнят, че има една седмица до края на кампанията.

Помощта е насочена към много широк кръг потребители и включва освен лица и семейства с ниски доходи и скитащи, бездомни и бежанци.

На първо място обаче подкрепяни ще бъдат лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Желаещите могат да кандидатстват, като подадат заявление в Общината, справки на пропуска.

Списъците се проверяват и одобряват от Дирекция „Социално подпомагане”.


Ключови думи
топъл обяд
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати