Сряда, 12 Oct 2022
            
Общество Павликени

Реновират и обновяват експозициите на Исторически музей - Павликени

  13.07.2022 09:28
Реновират и обновяват експозициите на Исторически музей - Павликени

Общински Исторически музей - Павликени спечели проект за безвъзмездно финансиране по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 778 796, 62 лева се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Срокът на изпълнение е  22 месеца. Партньор на Исторически музей - Павликени  е  Glemmen videregaende skole от Норвегия.

В проектното предложение „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей - Павликени“ е акцентирано върху цялостното изграждане на нови постоянни експозиции и оформянето на пространство за временни и гостуващи изложби и дейности.

Реализацията на проекта на Исторически музей - Павликени цели да подобри и осъвремени представянето на културното наследство съгласно новите експозиционни тенденции и нормативните документи на Министерство на културата.

Дейностите, които са заложени по проекта, ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие.  Със средствата от безвъзмездната помощ ще се обновят и ревитализират двете зали за експозиции в музея; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи нов тематико-експозиционен план и художествено-пространствено оформление в залите за постоянна експозиция и за временни изложби.

Обновяването и ревитализирането е наложително, тъй като действащите към момента две експозиции - общоисторическа и художествена, са създадени като концепция и вид през 1978 г. с откриване на новопостроената музейна сграда. Натрупването на нови експонати от проучвания и дарения на територията на община Павликени налагат представянето им в светлината на актуалните проучвания и съвременна музеология, чрез създаване на нов вид на експозиционните пространства.

Предвижда се обособяване на библиотека с място за работа на посетители и читатели с интерес към историята и културно-историческото наследство, които да ползват музейния архив и научна литература на музея. При входа на музея ще бъде оформен музеен щанд, предлагащ книги и сувенири за посетителите.Част от дейностите са за  текущ ремонт, свързан с въвеждане на качествено изменение в интериора на културния институт, привличането на по-младата аудитория и на туристи в града, което ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.

Проектът включва и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга.  Чрез дейностите се цели да се подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на община Павликени като се създадат условия за привличане на нови публики.

Включвайки в проекта партньор от страните-донори, Glemmen videregaende skole в случая от Норвегия, ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. От партньорството, Исторически музей-Павликени ще почерпи опит и компетентност в областта на представяне на културни продукти и привличане на нови публики. Партньорството от друга страна е и предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на община Павликени и инструмент за социално сближаване.

Програмата стимулира една по-предприемаческа визия за развитие на културните организации, като им помага да развиват дейности, които ще са съпоставими и интегрирани в духа на съвременните международни стандарти. Очаква се ревитализирането на колекциите и експозициите в Исторически музей-Павликени да увеличи броя на посетителите и да повлияе върху развитието на музейната институция. Реализацията на проекта ще помогне за съживяването на пространствата в музея, дейностите на терен, развитието на публиките и тяхната удовлетвореност при подобрени условия за управление и представяне на колекциите – напр. нов дизайн, иновации, изложбено оборудване, образователни програми, необходими за изпълнението на специфични дейности. Тази програма подкрепя и мерки, свързани с културното предприемачество. Ще се повиши капацитетът на културния  институт, състоянието на изложбените площи, музейните пространства и колекциите от културно наследство и ще бъдат внесени нови знания в областта на повторното използване на културното наследство и маркетинга. Това не само ще подобри управлението на културното наследство, но и ще засили културното предприемачество.

Елена Чанакчиварова-Христова, директор на Исторически музей - Павликени


Ключови думи
Исторически музей - Павликени
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати