Сряда, 25 Май 2022
            
Други Елена

В Елена подлагат на обществено обсъждане проекта за бюджет на общината

  20.03.2022 06:16
В Елена подлагат на обществено обсъждане проекта за бюджет на общината

На обществено обсъждане ще бъде подложен проектът за бюджет на Елена за 2022 г. Покана към местната общност да присъства и изкаже мнението си отправя кметът инж. Дилян Млъзев.

Обсъждането е насрочено за 16 ч. на 22 март, вторник. Мястото е Зала 101 – пленарна зала на общинската администрация.

Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част към проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Елена.

Материали по проекта на Бюджет 2022 ще бъдат достъпни на сайта на общината.

Мнения и предложения може да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Елена, както и по електронен път на email: [email protected].

Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

 


Ключови думи
Община Елена Бюджет 2022