Понеделник, 04 Дек 2023
            
Елена Темида

Община Елена завежда дела срещу вандали

  04.09.2023 13:36
Община Елена завежда дела срещу вандали

През последните месеци в община Елена се наблюдават вандалски прояви, свързани с увреждането или пълното унищожаване на общинско имущество.

По надлежния ред бяха установени нарушителите, но досъдебно производство не бе образувано, тъй като лицата са малолетни или непълнолетни и деянията се възприемат като малозначителни по смисъла на Наказателния кодекс – стойността на нанесените щети е под две минимални заплати.

В посока ангажиране на отговорност спрямо пълнолетните извършители, както и спрямо родителите на малолетните и непълнолетните лица, Община Елена започна съдебни производства по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

След успешното им приключване и в случай на отказ от доброволно плащане, се предвижда събирането на вземанията по принудителен ред – чрез заповедно производство, издаване на изпълнителен лист, събиране на вземанията от частен съдебен изпълнител. Едно такова производство вече е в ход, такава ще бъде и практиката за останалите случаи след произнасянето на компетентния орган. По същия начин ще се процедира и при установяване на извършителите на евентуални следващи посегателства.

Инициалите на нарушителите са следните:

- И.П. (непълнолетна), И.И. (непълнолетен) и Ц.И. (пълнолетна) – повредили предупредителни светлоотразителни фигури до ДГ „Радост“;

- А.И. (непълнолетен) – за унищожени предупредителни светлоотразителни фигури под стълбите на двете училища в града;

- М.Я. (непълнолетен) – за счупена пейка на стълбищна площадка на подхода към парк „Калето“

Община Елена отправя апел към гражданите да сигнализират на телефон 112 или на дежурен общински съвет по сигурност на телефони: 06151 / 6013, 06151 / 6143, 0879 101 383, ако станат свидетели на посегателствата върху общинска собственост./ сн. Община Елена


Ключови думи
вандали Община Елена
Последни
Седмицата
Анкета