Събота, 01 Oct 2022
            
Горна Оряховица Други

Подобряват материалната база на Домашния социален патронаж в Горна Оряховица

  02.03.2022 10:18
Подобряват материалната база на Домашния социален патронаж в Горна Оряховица

Фонд „Социална закрила” към МТСП е одобрил проектно предложение на Община Горна Оряховица „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж”.
Договорът е подписан на 18.02.2022 г.
Основната цел на проекта е да се подобри материалната база за предоставяне на социални услуги и качествoто на живот на възрастните хора и лицата с увреждания на територията на общината, ползватели на услугите на ДСП. Ще се осигури необходимото кухненско оборудване и обзавеждане за подобряване условията по приготвяне и предоставяне на храна от Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица.
Домашен социален патронаж предоставя услуги на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали с настоящ или постоянен адрес на територията на община Горна Оряховица. В момента потребители на ДСП са 370 души и 50 души, получаващи услуги по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане“.
Проектът е с продължителност 5 месеца и е на стойност 20 000 лева, от които 16 500 лева от Фонд „Социална закрила” и 3 500 лева финансиране от Община Горна Оряховица.


Ключови думи
Домашен социален патронаж
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати