Вторник, 23 Юли 2024
            
Велико Търново Общество

Започва цялостно обновление и модернизиране на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново

  28.05.2024 10:28
Започва цялостно обновление и модернизиране на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново

Филиалът на Домашен социален патронаж – Велико Търново, който се намира в село Ново село, ще бъде изцяло реновиран и модернизиран до края на 2024 г. Финансовите средства ще бъдат осигурени по Проект „Красива България“ – 2024 г. Общата стойност на бюджета на проекта е над 331 хиляди лева.

Между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика вече е сключено споразумение за реализация. Съгласно условията, 55% от стойността е самоучастие, а 45% са осигурени от Министерството на труда и социалната политика.  

Проектът предвижда вътрешно преустройство на съществуващи помещения с цел увеличаване на капацитета за приготвяне, съхранение и логистика на храни; подмяна и рехабилитация на покривна конструкция; подмяна на съществуващите електрическа и ВиК инсталации, в т. ч. изграждане на локално пречиствателно съоръжение; изграждане на ОВК инсталация; възстановяване на компрометираните участъци от фасадите и вътрешните стени на сградата; полагане на подови настилки /гранитогрес/ в помещенията; полагане на външна топлоизолация /EPS/; Подмяна на  съществуващата дограмата с PVC и др.

Съгласно план-графика за изпълнение на проекта, строително-монтажните и строително-ремонтните дейности трябва да бъдат завършени до края на месец ноември 2024 г.

В рамките на проекта се предвижда 10 безработни лица да преминат курс за професионално обучение  по специалността „Парамедик“.

В допълнение, по проект финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще бъде подменено цялото налично оборудване и обзавеждане в базата на филиала. Общата стойност на втория проект е над 56 000 лева, от които 79% са осигурени от социалното министерство, а 21% е самоучастието.

Изпълнението на двата проекта ще тече паралелно и ще приключи до ноември.


Ключови думи
Домашен социален патронаж Ново село