Сряда, 26 Апр 2023
            
Други Елена

Община Елена спечели проект за закупуване на автомобил за Домашния социален патронаж

  25.01.2023 14:47
Община Елена спечели проект за закупуване на автомобил за Домашния социален патронаж

Община Елена спечели проект „Патронажна мобилност за доставка на обяд в община Елена“ по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Договорът между Община Елена и Фонда бе подписан на 12 януари 2023 г. със срок на изпълнение до 10 август 2023 година. С реализирането му ще бъде осигурено закупуването на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж.

Общият бюджет на проектното предложение е 35800,00 лева, като размерът на финансовите средства, които ще отпусне Фондът „Социална закрила“, е 32220,00 лева, а собственият принос на Общината е 3580,00 лева.

На територията на община Елена се намират 124 населени места с различна отдалеченост до общинския център. Към настоящия момент Домашен социален патронаж извършва услугата за доставка на храна на 140 потребители, като най-отдалеченото от общинския център селище е на 35 километра в една посока.

Социалното заведение разполага с 2 автомобила за разнос, но големият брой потребители и отдалечеността на селата от градския център обуславят нуждата от още едно превозно средство.

С реализирането на проектното предложение ще се осигури постоянен хранителен режим и спокойствие на потребителите на Домашен социален патронаж, ще се подобри качеството на живот на хората с увреждания и ще се постигне социална интеграция на възрастните, като част от най-уязвимите групи лица в риск.


Ключови думи
Домашен социален патронаж
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати