Понеделник, 16 Май 2022
            
Общество Павликени

Инж. Емануил Манолов: Община Павликени изпраща трудна, но успешна година

  21.12.2021 12:35
Инж. Емануил Манолов: Община Павликени изпраща трудна, но успешна година

Като успешна откъм общински дейности, но трудна заради пандемията от коронавирус описва отиващата си година кметът на Павликени инж. Емануил Манолов. Днес той и заместниците му инж. Анастасия Вачева и инж. Албена Петрова направиха кратък анализ на случилото се през 2021 г.

Всеки ден преминаваше под знака за борба с COVID-19. Организирахме три дарителски кампании, като почти всички средства бяха насочени към закупуването на медицинска апаратура и кислород за COVID пациенти. Инсталацията за кислород в отделението се разшири в още стаи, разказа инж. Манолов.

Сред по-големите инфраструктурни проекти, реализирани през м. г., кметът нареди въвеждането в експлоатация след реконструкция, модернизация и газификация на НЧ „Братство“, реновирането на 8 улици, финансирано директно от МС – 7 в Павликени и 1 в Бяла черква. Към края си е реализацията на голям проект за подмяна на водопроводната мрежа в Караисен и подмяна на водопроводната мрежа и цялостно асфалтиране на главната улица в Бяла черква.

Строителството бе спирано по обективни причини, най-вече заради нуждата от преработка на части от проекта. Водопроводът и в двете населени места е завършен на 100%, текат подготвителните работи за полагането на асфалт. Но предвид ниските температури временно сме спрели. Строителите имат готовност да започнат при трайно затопляне, обясни инж. Манолов.  

Успешно приключи рекултивацията на старото депо за битови отпадъци на Павликени, припомниха кметът и заместниците му. Завършени са и по-малките обекти, включени в капиталовите разходи на Общината.

Минимална част от тях не бяха възложени, защото обекти, за които е кандидатствано преди година-година и половина, вече не са актуални предвид растящите цени на материалите и труда, най-вече на материалите. Сблъскваме се с факта при обявена обществена поръчка да няма кандидати. Засега тези обекти сме ги изтеглили, те ще бъдат включени в новата капиталова програма, но след актуализиране на сметките. Това касае и проектите, които сме защитили към Местната инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, информира още инж. Манолов.  

В сферата на образованието е възложен проект за въвеждането на енегроспестяващи мерки в ОУ „Св. Климент Охридски“.

Още обмисляме къде ще кандидатстваме за финансиране, но целта ни е да имаме пълна поектна готовност. Училището е единственото, което не е санирано от общо 6-те училища в общината, начерта плановете инж. Манолов.  

За разлика от 2019 г., през 2020 г. в Павликени са изпълнени част от заложените в културния календар събития, макар и в ограничен формат – Празникът на яйцето например. В сферата на спорта няма да се проведе коледният турнир по футбол на малки вратички, като организаторите се надяват да имат възможността да го проведат февруари догодина.


Ключови думи
инж. Емануил Манолов
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати