Вторник, 17 Май 2022
            
Други Полски Тръмбеш

В Полски Тръмбеш търсят още шестима доброволци да помагат при пожари и бедствия

  19.12.2021 06:39
В Полски Тръмбеш търсят още шестима доброволци да помагат при пожари и бедствия

Община Полски Тръмбеш набира желаещи да се включат в доброволното формирование, което към момента наброява 9 души. Максималният брой на членовете за общината е 15, съгласно решение на Министерския съвет.

Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец. Доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Необходими документи за кандидатстване са:

1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование;

2. формуляр за кандидатстване по образец;

3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

5. свидетелство за съдимост;

6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Доброволното формирование /ДФ/ с регистрационен номер ВТ-46-01 при община Полски Тръмбеш е сформирано с решение на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш от 31.01.2013 г. До 2020 г. в него членуват общо 6 доброволеца, които имат регистрация и персонален идентификационен номер. Всички доброволци са бивши служители на РСПБЗН П. Тръмбеш. Ръководител е Мариян Недялков, дългогодишен служител на РСПБЗН Полски Тръмбеш. Закупена е екипировка – защитно яке с панталон, колан, ръкавици, каска и ботуши на обща стойност 1000 лв. на доброволец. От 2014 г. на ДФ е предоставено помещение, в което се съхранява облеклото и част от оборудването на доброволното формирование.

Формированието разполага със спасителен автомобил, който през 2019 г. беше преоборудван с резервоар за вода 1000 л. и помпа за гасене на пожари, моторни духалки за гасене на пожари в сухи треви и посеви.

В периода 2016-2019 г. редовно са водени занятия по график минимум веднъж на тримесечие, с цел усъвършенстване на работата в екип и взаимодействието между членовете на ДФ и служителите на РСПБЗН Полски Тръмбеш. За съжаление поради ограниченията, въведени във връзка с разпространението на Covid-19, през 2020 и 2021 г. не са провеждани съвместни занятия с доброволното формирование.

През октомври 2020 г. се извърши прием на документи на кандидати за членове на ДФ. След извършено обучение и успешно положени практически и теоретични изпити бяха приети 4-ма нови доброволци: Ниази Ниазиев, Драгомир Илиев, Тодор Тодоров и Самуил Стефанов.

През 2021 г. изцяло се подмени наличната екипировка на доброволците за реагиране при произшествия – куртка, панталон, обувки, ръкавици, спасителни колани и лични осветителни прибори./ По информация от Община Полски Тръмбеш

 


Ключови думи
доброволци Полски Тръмбеш
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати