Четвъртък, 30 Дек 2021
            
Горна Оряховица Други

Инж. Добромир Добрев: В следващия програмен период проектите ще са обърнати към бизнеса

  29.05.2021 09:14
Инж. Добромир Добрев: В следващия програмен период проектите ще са обърнати към бизнеса

на празника на Горна Оряховица разговаряме с кмета инж. Добромир Добрев.

-Приключи Програмен период 2014-2020, през който Горна Оряховица изпълни почти всички проекти в Инвестиционната си програма и усвои почти напълно отпуснатия финансов ресурс. Имате ли самочувствие на община-отличник?

-Няма нужда от силни думи. Възползвахме се почти максимално от възможностите. От всички одобрени проекти, отпадна само този за социалните жилища. Той обаче бе заменен от друг. Така че ще имаме възможност да усвоим почти целия предвиден за нас ресурс. В момента се изпълняват последните три проекта от тази програма. Очакваме да имаме над 18 млн. лева усвоени средства. Удовлетворен съм, че направихме добри неща – енергоефективна реконструкция в училища и детски градини, обновяване на площада, на Детския кът, изграждането на приют за бездомни, подобряване на условията в източната индустриална зона. В момента се работи по три много важни проекта – обновяване на Градската градина, изграждане на кризисен център и реконструкция на Летния театър. С единия ще се освежи и осъвремени най-стария и красив парк в Горна Оряховица. С другия ще се изгради съвсем нова социална услуга. А с третия, освен че се надяваме да направим нещо уникално за областта като културно съоръжение, ще се експериментира и за работата ни през следващия програмен период. Тогава от нас ще се искат бизнес проекти за неща, които ще имат устойчивост и ще генерират приходи. Ще с работи с финансови инструменти, т. е. кредити, които ще трябва да се връщат с дейността на въпросните обекти. По този начин се прави и ремонта на НЧ „Братя Грънчарови”. Така че това наистина са важни уроци за нас.

-Има ли и други големи инвестиции в общината през последната година, извън проектите, финансирани от ЕС?

-Близо 14 милиона са средствата за основни и текущи ремонти, изграждания и доставка на ДМА през 2020 г. Текущите ремонти са за 1 215 400 лв., като 406 394 лв. са в системата на образованието, 722 962 лв. са за уличната мрежа, а за културна и спортна инфраструктура са 46 636 лв.

Основни ремонти са за 3 786 500 лв., като тук се включват ремонт на покрив на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Горна Оряховица, възстановяване на улици в с. Драганово, гр. Долна Оряховица, с. Поликраище, с. Първомайци, основни ремонти в образователна инфраструктура - ДГ „Първи юни“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Драганово, училище и детска градина в с. Първомайци, детска ясла „Зорница“, клубове на пенсионера, цялостно асфалтиране на улици, пътя с. Върбица - с. Г. Д. Тръмбеш и пътя с. Крушето до главен път Русе, основни ремонти спортна и културна инфраструктура – Младежки дом, читалища, спортна зала и др.

Най-големите инвестиционни обекти на Общината през миналата година бяха рекултивацията на старото сметище на Бабенец и изграждане на мултифункционални игрища в Долна Оряховица, Драганово, Поликраище и Първомайци. Общо те са за над 6 милиона лева.

От Европейския съюз са инвестирани над 3 милиона лева в проекти като енергиен ремонт на многофамилни сгради и новия виртуален музей в Младежкия дом.

Обнадеждаващи са и частните инвестиции, които доказват, че Горна Оряховица има потенциал. Бих споменал само големия търговски център, който се изгражда в квартал „Пролет”, съживяването на жилищното строителство отново в този квартал и обновяването на ГУМ на центъра, което започна преди дни.

-Вече сме в нов програмен период, какво да очакваме от Общината?

-Между два периода винаги има година-две, които са отредени за проектиране. В момента сме в такъв период и се готвим документално. Тази година трябва да изработим Плана за инвестиционно развитие на общината. ПИРО ще набележи проектите, с които ще кандидатстваме за финансиране.

-Имате ли вече конкретни задачи, по които да работите?

-Хората, които очакват, че ще кажа „Ще направим тази и тази улица”, сигурно ще са разочаровани. Всички си мислим, че „подобряване на средата” означава ремонт на улици, и то на нашата улица. Само че в Европейската комисия не мислят точно така. Те няма да финансират проекти за подобряване на една улица, а искат от нас програми за растеж. Европа иска да инвестира в дългосрочни визии, които ще помогнат на българската икономика да се развива и малко по малко държавата, респективно общините, да започнат да се грижат сами за себе си. Много ни се искаше да кандидатстваме с проекти за обходните пътища на Горна Оряховица, но те не попадат в обсега на финансиране от ЕС. Същото е и за ВиК мрежата – един тежък за Горна Оряховица проблем.

-Значи и през този период да не си мислим за подмяна на гърмящите водопроводи?

-Пътят за водопроводите е друг и той минава през новите водни асоциации. Общините не могат да бъдат бенефициенти на проекти за подмяна на водопроводи. С такива трябва да кандидатстват ВиК операторите и водните сдружения, които се направиха.

-Да се върнем на проектите, които все пак са реални…

-В плана за устойчиво развитие е вписана Горна Оряховица с един много ключов за нас проект – интермодалния терминал. На скептиците искам да посоча примера с Пловдив. От такъв терминал тръгна бурното развитие на града. Когато в един регион се съсредоточат толкова големи държавни инвестиции, неминуемо те са последвани и от частни инвеститори. Това е шанс за нас, стига обаче този план да бъде внесен в ЕК.

Иначе продължаваме да се борим за крепостта Ряховец. Готови сме с всичко друго, но още не сме оправили собствеността върху земята, защото се сблъскваме с бюрокрацията в няколко министерства.

Останаха ни и още малко детски градини и училища, които не са минали през енергийно-ефективен ремонт. Надявам се да успеем с това в следващите години. Проблем са ни двете ясли, които в града са единствените без сериозна реконструкция. Те обаче са към Министерството на здравеопазването и засега не можем да намерим формула за ремонта им.

Искаме да направим нещо по селата, но там възможностите за инвестиции са ограничени. Както вече казах, в следващите години безвъзмездната европейска помощ ще бъде сведена до минимум. От нас ще се искат бизнес проекти, които да генерират приходи. Те съответно ще се финансират с финансови инструменти, най-просто казано нисколихвени кредити. Целта е да се задвижи икономиката и да се подкрепят такива идеи, които после ще носят приходи. Това, разбира се, звучи чудесно, но в същото време прави трудно откриването на най-подходящите цели за разработване.

-Един от големите проекти на Горна Оряховица, афиширани през последната година, е бързата връзка с АМ „Хемус”. Докъде се стигна по него?

-Все още сме на първо ниво – изготвяне на задание, тепърва предстои същинското проектиране. В бюджета имаме заделени 85 000 лева за този начален етап, през който трябва да търсим и възможности за финансиране.

-Горна Оряховица стопира голям проект на МОСВ за мерки срещу замърсяване на въздуха в няколко големи общини. Очакваше се извънсъдебно споразумение, за да тръгне проектът, но като че ли това няма да стане. Отпадна ли възможността да получим компенсации и очакваме ли нещо по линия по-чист въздух?

-Горна Оряховица беше грубо ощетена при определяне бенефициентите на въпросната програма. Ние обжалвахме в Съда и спряхме изпълнението й. Бяхме готови на извънсъдебно споразумение, за да тръгне програмата, а нас да ни компенсират чрез ПУДООС. Имахме положително становище от министъра на екологията, но в последния момент се оказа, че министърът на финансите не е съгласувал споразумението. В такъв случай ние ще чакаме съдебното решение. Все пак става въпрос за близо 7 милиона лева и близо 2800 домакинства в Горна Оряховица. Няма как да махна с ръка и да се съглася срещу голи уверения, че някой ден и ние ще бъдем включени.

-Като заговорихме за министри и министерства, усещат ли вече общините, че управлението е временно?

-Ето, вижте ми папката с ежедневните задачи, по нея се разбира. Сега е два пръста дебела, а преди е била по цяла педя. Нямаме проблеми с държавните трансфери към бюджета, грижите ни са от това, че обичайната ни работа спира. Приоритетите на служебното правителство са съвсем други. Кой какво проектирал, по какво работи в момента не е толкова важно. Конкретен пример колко ни засяга това междувластие е планът за устойчиво развитие. Моето мнение е, че беше грешка, че не се внесе. Не само защото Горна Оряховица има конкретен интерес от него. Всички общини са планирали работата си според записаните в него моменти. И сега не знаят дали да продължат, дали ще има генерални промени и е по-добре да изчакат. Това си е губене на време.

-Докъде стигна работата по Общия устройствен план?

-Остава само едно съгласуване в МРРБ. Надявам се септември-октомври да е в Общинския съвет. Това също е основополагащ документ, за който хвърлихме доста усилия в последните години и който трябва да помогне за развитие на бизнес средата в Горна Оряховица.

-За финал да попитам за болната тема на футболните хора. Какви са плановете на Общината за футболния клуб „Локомотив”?

-В момента подготвяме анализ за състоянието на клуба и отбора. Включително и за правния му статут – дали наистина е общински, какво става с ръководните му органи. Това, което знам на този етап, е, че има 113 х. лв. неусвоени средства от общинската си субсидия, но непрекъснато излизат сметки, които трябва да се плащат. Когато имам цялата информация, ще поискам среща с фен клуба, за да говорим наистина сериозно.

Всички ангажименти, които Общината е поела към клуба, са изпълнени. И финансовото състояние на „Локомотив” въобще не е толкова тежко, колкото на някои други, дори елитни отбори. Нашите не са били без заплати и към играчите, струва ми се, няма задължения или поне не са големи.

Понесох доста упреци и дори обиди в последните дни за отпадането на „Локомотив”. Но след като Общината е изпълнила финансовите си ангажименти, какво се очаква от нас?

Никаква промяна няма в политиката ни спрямо Детско-юношеската школа. Нейното развитие ще бъде приоритет за Общината занапред. Смятам, че детският спорт трябва да бъде общинска грижа, а професионалният да се развива чрез спонсори. Само че и фирмите се оттеглиха от „Локомотив” след неубедителното му представяне.

-Спортът извън футбола се надява на нова зала. Има ли шанс в обозримо бъдеще?

-Това е приоритет, по който ще работим. В момента правим проучвания на опита в други общини. Оказа се доста сложно, защото трябва да намерим модел, който не само е красив и удобен, но и лесен за издръжка, а защо не и да носи приходи. Няма да успеем чрез европейски фондове точно заради това, че няма как да защитим бизнес проект. Нашите клубове ползват базата безплатно, а това не се приема в Европейската комисия. Така че ще търсим държавно финансиране и ще ни трябва подкрепата на всички федерации, чиито клубове развиват дейност в Горна Оряховица.

-Ще има ли празник на суджука тази година? След една година прекъсване феновете са жадни (и гладни) за забавления…

-Да, празник на суджука ще има. Ще е от 11 до 13 юни. В следващите дни ще бъде напълно уточнена и програмата. Със сигурност ще си заслужава да се посети Горна Оряховица в тези дни.


Ключови думи
инж. Добромир Добрев
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати