Събота, 29 Май 2021
            
Велико Търново Икономика

Годината стартира с ръст на започналите работа

  22.02.2021 07:14
 Годината стартира с ръст на започналите работа

В края на месец януари регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 2 761, което е с 248 лица повече от м. декември. В същото време увеличението спрямо януари  2020 г. е с 663 лица. Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на Ковид кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 552 безработни лица. Освен тях, други 15 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.
Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец януари е 5.8%, при 6.9% за област В.Търново и 7.0% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение с 0.6 процентни пункта, а ръстът на годишна база  с 1.4 процентни пункта спрямо година по-рано.
По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 4.8%, община Елена 12.1% и община Златарица 21.9%.
През месец месец януари 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 276 лица, като 89.2% от тях са устроени в реалната икономика. През изминалия месец 13 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда. В сравнение с месец декември 2020 г. се отчита ръст на започналите работа безработни. През месец януари 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: преработваща промишленост – 59,4%, административни и спомагателни дейности – 8%, строителство – 6.9%, търговия и ремонт на автомобили – 4.7%, хотелиерство и ресторантьорство – 4,3%,  финансови и застрахователни дейности- 3,9%, образование – 2,9% и др.
През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 33 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 165 лица, като само през месец януари 2021г. са постъпили на работа 32 безработни лица.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” /проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”/ продължават да работят за запазване на заетостта, като през януари над 1340 заети лица на територията на община Велико Търново, община Елена и община Златарица са били компенсирани по тези мерки.
Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП „РЧР” и финансовия механизъм React- EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месеца средства на 714 работници и служители в над 160 фирми.
Въпреки наложения втори “локдаун” пазарът на труда продължава да търси работна сила. Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 266. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (61.5%), административни и спомагателни дейности (8,3%), строителство (7.1%)  търговия (4.8%), хотелиерство и ресторантьорство (4.5%),  финансови и застрахователни дейности (4.1%) и образование (3.0%).
Най-търсените професии през месеца са монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; охранители  и др.


Ключови думи
безработица януари 2021 Бюро по труда - Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати