Вторник, 27 Сеп 2022
            
Елена Общество

Община Елена ще предоставя топъл обяд за 60 потребители

  22.12.2020 10:47
Община Елена ще предоставя топъл обяд за 60 потребители

Община Елена кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г.
Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, реализирана и в община Елена, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.
В условията на епидемична ситуация и социална изолация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност най-бедните и уязвими хора да продължават да получават храна в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. Проектът допълва комплексни национални и общински мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация.
В съответствие с изискванията допустимите целеви групи са лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Топлият обяд ще се предоставя от 4 януари до 27 април 2021 г. на 60 потребители от общината. Те ще получават супа, основно ястие и хляб всеки работен ден и поне веднъж седмично десерт. Изпълнението на дейностите по процедурата, които включват приготвянето на топъл обяд и реализирането на съпътстващите мерки, ще се осигурява от Домашен социален патронаж - гр. Елена. Предложението за безвъзмездната финансова помощ е за 14 434 лева.


Ключови думи
топъл обяд община Елена
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати