Неделя, 14 Мар 2021
            
Други Елена

Одобрен е проект на Община Елена за разширяване на училището в Майско

  23.11.2020 11:54
Одобрен е проект на Община Елена за разширяване на училището в Майско

Проектното предложение на Община Елена за реконструкция и пристрояване на сградата на Обединено училище „Отец Паисий“ в с. Майско получи одобрение и ще бъде финансирано от държавния бюджет с 1 138 600 лв. Общината ще съфинансира реализирането на проекта с 200 933 лв. Дейностите по него трябва да приключат за 30 месеца, като прогнозната дата за начало на строителството е 1 май 2021 година.
След съгласието на Общинския съвет в Елена, общината кандидатства с проект по Програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища /2020-2022 г./. Необходимостта от разширяване на материалната база на училището в с. Майско възникна, след като по предложение на общината то бе преобразувано през 2018 г. със заповед на министъра на образованието от основно в обединено. Година по-късно министър Красимир Вълчев посети училището и с общинското ръководство обсъдиха предстояща реконструкция и пристрояване на сградата.
Програмата на МОН даде добра възможност за това, а проектът на общината е навременна мярка за създаване и запазване на условията за организиране на учебния процес на една смяна, за намаляване недостига на места в училището и за пълно обхващане и задържане на деца от задължителна за обучение възраст в образователната система.
С преобразуването на школото в най-голямото село в общината, сградата му, строена през 1960 година, изведнъж отесня. През миналата учебна година училището прие първите осмокласници и за да има класна стая за тях бе преустановена дейността на подготвителната група. Това пък доведе до прекомерно увеличаване на малчуганите в детската градина на селото. Поради средищното положение на школото, към него се насочиха да учат деца от съседни села в общините Котел и Сливен и за учебната 2020/2021г. са записани от там 11 ученика. От тази година училището е предложено да влезе в Списъка на средищните училища и детски градини. В тази връзка община Сливен подкрепи с писмо за подкрепа проекта на община Елена, който изцяло съответства на приоритетите за подобряване качеството на образованието, придобиване на професионална квалификация на учениците и развитие на младите хора.
През следващата учебна година в Обединеното училище в с. Майско ще има и десети клас, а прогнозата за 2022/2023 г. е броят на учениците да достигне 200. В момента класните стаи не достигат, част от приземните помещения са пригодени за часовете по професионална подготовка и за упражнения по фитнес.
След реконструкцията и пристрояването на училището изцяло ще се задоволят потребностите от необходимите учебни помещения. Новият физкултурен салон ще подобри обучението по физическо възпитание и спорт. Новите части, за които проектът включва и обзавеждане, ще бъдат изградени като пристройка към сегашната сграда. От това възниква необходимост от подмяна на системата за отопление, която сега е с печки на твърдо гориво, и подобряване на енергоефективността и топлинната изолация на основната сграда. Благодарение на проекта, цялото училище ще се отоплява с инсталация, захранвана с дървесни палети.
Идеята е Обединено училище „Отец Паисий“ в с. Майско да се превърне в притегателен център за професионално обучение в първи гимназиален етап за децата от селото и от съседните населени места.

Сн. Община Елена


Ключови думи
училище Майско
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати