Четвъртък, 23 Май 2024
            
Други Лясковец

Площадка по безопасност на движението по пътищата бе открита в училището в Джулюница

  18.04.2024 15:13
Площадка по безопасност на движението по пътищата бе открита в училището в Джулюница

Състезание по безопасност на движението по пътищата се проведе на 17 април 2024 г. в ОбУ „П .Р. Славейков“ в Джулюница. То бе подкрепено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец в рамките на превантивната ѝ дейност за тази година.

Със състезанието се откри официално новата площадка за безопасност на движението по пътищата, финансирана по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Организатор бе училищната комисия по безопасност на движението и преподавателите по предмета.

Безопасността на децата – участници в пътното движение, е един от най-сложните проблеми. Той е особено актуален днес, тъй като е пряко свързан както с опазване живота и здравето на децата, така и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре.

Състезанието стартира с демонстрация на робота Всезнайко, който знае всички правила за безопасно движение по пътя и никога не греши. Последваха игри и задачи, които имаха за цел да затвърдят знанията за правата и задълженията на участниците в пътното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници.

Участниците от 1 и 2 клас имаха задача да изберат най-безопасния маршрут от училище до библиотеката, магазина и до дома си. Третокласниците и четвъртокласниците участваха във велощафета по зададен маршрут, а учениците от пети и шести клас премериха знанията си за видовете пътни знаци и тяхното значение. Естествено, най-трудната задача бе поставена на седмокласниците, които с помощта на навигацията трябваше да достигат на посочен адрес с помощта на автомобил, велосипед или пеша.

Надпреварата завърши с викторина, като всички участници получиха награди, осигурени от Местната комисия при Община Лясковец.

Състезанието имаше за цел да подкрепи възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя и спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подрастващите демонстрираха придобитите знания и умения за правилата за движение по пътищата, като вземаха самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътното платно.


Ключови думи
училище Джулюница