Сряда, 17 Мар 2021
            
Други Елена

Община Елена призовава улиците да бъдат освободени от излезли от употреба МПС

  03.11.2020 10:02
Община Елена призовава улиците да бъдат освободени от излезли от употреба МПС

Излезли от употреба моторни превозни средства нямат място на улици, зелени площи, детски площадки и на други терени общинска или държавна собственост, напомнят от Община Елена. В повечето случаи собствениците просто забравят за негодните вече леки автомобили, които затрудняват нормалното движение и създават неудобства по всяко време на годината.

През зимата излезлите от употреба моторни превозни вече стават сериозна пречка и най-често заради тях снегопочистващите машини заобикалят тесни улици в града и селата. Преди да е паднал първият сняг, Fбщина Елена напомня на собствениците и ги приканва в двуседмичен срок да освободят улици, тротоари, детски площадки, паркинги и други общински площи от излезлите от употреба неправомерно паркирани автомобили.

Със заповед на кмета на общината инж. Дилян Млъзев е назначена комисия за извършване на проверки на излезли от употреба моторни превозни средства и санкциониране за неправомерно паркирани автомобили в зелените площи, детски площадки, терени общинска или държавна собственост.

Комисията ще извършва периодично оглед и ще прави предписания на собствениците за преместване на превозните средства. За всяко МПС, за което е направено предписание се съставя констативен протокол за техническото му състояние. С направеното предписание започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.

В случай, че собственикът не е изпълнил предписанието в 14-дневния срок, въз основа на констативния протокол за техническо състояние на МПС, кметът на общината издава заповед за принудително преместване на превозното средство. Определеното за целта място е дворът на общинското дружество „Буковец“. На собственика се съставя акт за административно нарушение, като глобата е от 300 до 1 000 лева.

 

 


Ключови думи
Община Елена МПС
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати