Неделя, 02 Oct 2022
            
Общество

Лаптопи и принтер за Центъра за настаняване на деца в Елена купуват по проект, финансиран от Фонд „Социална закрила”

  28.08.2020 10:39
Лаптопи и принтер за Центъра за настаняване на деца в Елена купуват по проект, финансиран от Фонд „Социална закрила”

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика ще финансира проектното предложение на община Елена по Целева програма на министерството за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип, и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас. С осигурените от фонда средства в размер на 2400 лв. ще бъдат закупени три лаптопа и един принтер за възпитаниците на открития наскоро в града Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания.
В центъра са приети седем деца, пет от които са ученици от втори до седми клас. С дигиталните устройства ще бъде подпомогната самостоятелната им образователна подготовка. Учениците от центъра ще имат възможност да ползват образователни платформи и да участват пълноценно при дистанционно обучение, ако възникне необходимост в тяхното училище през новата учебна година.
Техниката трябва да бъде доставена и монтирана на място в периода от 1 септември до 15 ноември.


Ключови думи
Община Елена проект лаптопи Център за настаняване от семен тип
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати