Вторник, 27 Сеп 2022
            
Общество

С 20 000 лева Програма „Ирис” ще финансира проект на Център „Мария”

  29.06.2020 07:23
С 20 000 лева Програма „Ирис” ще финансира проект на Център „Мария”

Проектът „Реална помощ за семействата – ще се справим ЗАЕДНО”  на горнооряховското Сдружение „Център Мария” бе сред първите четири, одобрени от новата Програма „Ирис”, която е създадена специално да подкрепя най-уязвимите групи на обществото, пострадали от кризата с коронавируса.
Програма „Ирис“ е създадена по инициатива на фондация „Работилница за граждански инициативи“, Български дарителски форум и Национална мрежа за децата. Управлява се от фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Ще бъдат финансирани граждански инициативи (на читалища, нестопански организации, инициативни групи), като максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева. Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов ресурс. Първоначално обявеният ресурс е над 600 000 лева.
Проектът на Център „Мария” ще се реализира на територията на 5 общини – Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена и Полски Тръмбеш в продължение на 6 месеца. Идеята е да се подкрепят 50 семейства в тези общини, като им се помогне да се справят с най-належащите им проблеми. Това може да стане чрез закупуване на учебници, на лекарства, дори чрез плащане на интернет или други комунални разходи – но да са неща, които ще имат реално въздействие върху качеството на живот най-вече на децата.
Дейностите по проекта ще се осъществяват заедно със социалните работници и местните власти в съответните общини. Първо ще бъде направено проучване и оценка на потребностите. Ще се подберат най-нуждаещите се, като приоритетно ще се подпомагат семейства от малките населени места, останали без доходи в следствие на кризата и семейства с повече деца.
Елена ВЕЛКОВА


Ключови думи
Център Мария
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати