Вторник, 20 Дек 2022
            
Горна Оряховица Общество

Център „Мария” представи работата си по проект срещу домашното насилие, обхванал близо 700 души в три общини

  20.09.2022 17:10
Център „Мария” представи работата си по проект срещу домашното насилие, обхванал близо 700 души в три общини

Тригодишната си работа по проект срещу домашното насилие, реализиран в три общини на областта, представи днес екипът на Център „Мария”. Заключителната среща по проект „Противодействие на домашното насилие в три общини на област Велико Търново”, подкрепен от Фонд Активни граждани България се проведе в хотел „Перла” в Горна Оряховица с участието на директора на Дирекция „Социално подпомагане“,  началника на отдел „Закрила на детето“,  директора на приюта в Горна Оряховица, районни инспектори на МВР и инспектор  от Детска педагогическа стая,  председателя на Сдружение „Горнооряховски младежки парламент“ и членове на сдружението - доброволци по проекта, образователни институции и екипа по проекта от Център „Мария“.

На срещата, освен постигнатите резултати от близо 3-годишната съвместна работа за подкрепа на пострадали от домашно насилие, бяха очертани и трудностите, свързани с правната програма за защита на пострадалите и напредъка по отношение на работа с деца и семейства, чрез групи за подкрепа на родители.

Проектът се изпълнява в общините Горна Оряховица, Елена и Златарица. Близо 700 души са участвали – жертви на насилие, семействата им, медиатори, социални работници, доброволци. Една от целите му е да се изготви анализ за работата в три различни по население, уязвими групи и наличие на услуги, общини. Целта на екипа е да пренесе развит модел на подкрепа на жертви на насилие в мобилна услуга в други две общини.

Участниците в срещата се включиха в анкетно проучване с въпроси, подбрани от доброволците по проекта, които целят да измерят степента на нагласите и готовността за реагиране при случай на домашно насилие. Проучването се прави и в трите общини по проекта.

В дискусионен панел, участниците изведоха на преден план характеристики на местната общност и дадоха предложения за бъдеща работа.

Ръководителят на проекта Людмила Цветанова обобщи, че екипът на Координационен механизъм за община Горна Оряховица от години прилага взаимодействието, като най-важния фактор за решаване на случаи на насилие над деца.


Ключови думи
Център Мария проект домашно насилие
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати