Сряда, 28 Сеп 2022
            
Други

Започва почистването на речните корита в селата Бутово и Михалци

  14.05.2020 11:36
Започва почистването на речните корита в селата Бутово и Михалци

Започват строителните дейности по съвместния проект на Община Павликени и румънския окръг Кълъраш. Те включват почистване на речните корита на реките Ломя и Михалска в границите на регулацията на селата Бутово и Михалци.
Договорът за дейностите беше подписан между кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов и управителя на фирма „Водстрой-ВТ“ АД - Велико Търново инж. Любомир Шербетов.
Проектно предложение ROBG 481 „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Кълъраш - Велико Търново" е финансирано по Програма „ИНТЕРРЕГ Румъния - България 2014-2020“. Община Павликени кандидатства в партньорство с окръг Кълъраш, Румъния, който е водещ партньор, и Инспектората по жандармерия на окръг Кълъраш „Бригада генерал Барбу Парайану“. Общият бюджет на проекта е 948 580,50 евро с вкл. ДДС, от които за Община Павликени - 472 789,96 евро.
Включени са  ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на двете речни корита. Предвижда се почистване на речните коритата  от дървета и храсти, както и от други предмети в реката. Речните легла ще бъдат фиксирани и подравнени, за да се ограничат бъдещи замърсявания.
В рамките на проекта е планирано също закупуването на модерно интервенционно оборудване за аварийни ситуации. Машината, снабдена със специализирано оборудване за почистване и поддръжка на речни корита, вече беше доставена в Павликени.
Целта на съвместната мисия за управление на риска е той да се намали, като се спасят човешките животи и се ограничат имуществените щети при наводнения. Проектът има за цел да внесе нови решения за минимизиране на времето за реакция при спешно управление на риска. Действието от двете страни на Дунав ще бъде координирано между страните, което ще увеличи ефективното използване на ресурсите.
Специфичната цел на проекта е да подобри безопасността в трансграничния регион чрез прилагане на съвместно партньорство в областта на механизмите за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации и предотвратяване на признати природни рискове чрез оборудване за управление на опасностите и устойчивост при бедствия.


Ключови думи
Михалци Бутово
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати