Понеделник, 15 Мар 2021
            
Други

Община Велико Търново работи с гражданите и бизнеса при изпълнение на здравните и хигиенни мерки, въведени от властите

  12.03.2020 14:39
Община Велико Търново работи с гражданите и бизнеса при изпълнение на здравните и хигиенни мерки, въведени от властите

Община Велико Търново работи с гражданите и бизнеса, като предоставя всички административни услуги, но в условията на изпълнение на здравните и хигиенни мерки, въведени от властите, както и според препоръките на Национален оперативен щаб за предотвратяване на разпространението на вирусното заболяване Covid-19.
Сред въведените мерки е ограничаване на посещенията в институциите, за да се избегне събиране на множество хора на едно място. В Община Велико Търново е въведена следната организация на работа – в Ритуална зала са обособени места за обслужване на граждани, като това се извършва от съответните служители от администрацията.
Центърът за информация и обслужване на граждани, изнесената структура в „Мол Велико Търново“ и Дирекция „Местни данъци и такси“ приемат посетители, като е осигурен достатъчен брой служители, за да не се допусне струпване на хора. В рамките на приемното време, три пъти дневно се извършва дезинфекция на помещенията. Поставени са стелки с препарат, както и диспенсъри за ръце.
Община Велико Търново припомня, че чрез платформата e-Община, по електронен път се предоставят в пълен обем редица административни услуги в категории „Местни данъци и такси“, „Гражданска регистрация и актосъставяне“, „Инвестиционни намерения и въвеждане на обекти в експлоатация“. Всеки може подробно да се запознае с тях на следния адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ecity/.
Всички над 150 административни услуги, достъпни от официалния интернет портал на Община Велико Търново – www.veliko-tarnovo.bg, са визуализирани посредством подробна информация за услугите, а именно чрез необходими документи, бланки, указания за попълване, срокове и начини на заплащане, заявяване, подписване и заплащане на услугата.
Освен чрез посещение на място или по електронен път, предоставяне на административни услуги и информация за тях може да се осъществи чрез поща, електронна поща, чрез функцията „Безплатно обаждане“ на сайта на Община Велико Търново – www.veliko-tarnovo.bg.
Община Велико Търново подчертава, че няма поводи за паника и създаване на напрежение. Всички взети мерки имат превантивен характер и са за гарантиране на общественото спокойствие. Необходимо е всеки да спазва лична хигиена, да се грижи за здравето си и да показва гражданско самосъзнание.


Ключови думи
Община Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати