Понеделник, 15 Мар 2021
            
Общество

Започва приемът на документи за подпомагане на първокласници

  15.07.2019 07:24
Започва приемът на документи за подпомагане на първокласници

Дирекция „Социално подпомагане“ – Горна Оряховица уведомява, че от 1 август 2019 г. започва приемането на документи за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище.
Необходими документи:
Заявление – декларация (по образец)
Удостоверение за брутните доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена заявление – декларацията
Удостоверение, че детето/децата/ е/са записано/и като ученик/ци за първи път в първи клас на учебната 2019/2020 година на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище
Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, ще се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер на 450 лева.
Помощта ще бъде изплатена на два пъти, като 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизане на заповедта за отпускането й, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище
Помощта се възстановява, ако:
Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини
Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно по здравословни причини
Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини
Заявление-декларациите се подават по настоящ адрес до 15.10.2019 г.

Сн. www.pixabay.com


Ключови думи
първокласници
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати