Сряда, 17 Мар 2021
            
Общество

Зам.-кметът на Свищов Анелия Димитрова за образованието като приоритет в управленската политика на Общината

  18.09.2018 07:09
Зам.-кметът на Свищов Анелия Димитрова за образованието като приоритет в управленската политика на Общината

Образованието в Община Свищов винаги е било поставено като водещ и доминантен приоритет в управленската политика на настоящето общинско ръководство. Ние си даваме ясна сметка, че инвестициите в образование са най-важните, защото са дългосрочни, с перспектива и се правят за бъдещето на младите хора. През настоящата 2018 г. усилията на местното ръководство бяха насочени по посока надграждане на постигнатото  в реновирането на материалната база в учебните и детските заведения на територията на цялата община. Нашият стремеж е да осигурим една съвременна и образователна среда за нашите деца.
Финализирани са дейностите по проект „Красива България“, финансиран от Министерство на труда и социалната политика в детска градина  „Чиполино“, град Свищов. Основните интервенции там са насочени към облагородяване на дворното пространство, монтирани са нови съоръжения за игра, които са обезопасени с ударопоглъщаща настилка. Обособени са зони за спорт, за игри и забавления на децата. Оформени са алеи, предстои озеленяване на дворното пространство. Реновирани са подходите към детското заведение. Решен бе и най-важният проблем – с отводняването на сградата и на прилежащите пространства. Осъществени са и текущи ремонти в самото детско заведение – в кухнята, складовете и пералното помещение. 
В момента се осъществяват и планирани по график дейности в детска градина „Радост“ в село Царевец. Те са финансирани по проект на програма ПУДООС. Там основно дейностите са насочени към дворното пространство, като ще се монтират нови съоръжения за игра, ударопоглъщаща настилка. Предвижда се озеленяване на дворното пространство. В изпълнението и на двата проекта Община Свищов има собствено участие.
Текущи ремонтни дейности са извършени в детска градина „Калина  Малина“, където бе направен ремонт на санитарните помещения, спалните помещения, на стаите на персонала, също така и на част от занималните. Ремонт бе направен и на отоплителната инсталация, беше подменено и обзавеждането на детското заведение. Ремонти дейности са осъществени и в изнесената група „Детски свят“, която е към детска градина „Васил Левски“. Там има сериозни по мащаб интервенции в отоплителната система на детското заведение, положена е нова подова настилка в спалните и занималните на градинските групи. Подменено и обзавеждането. Също така е ремонтирана и терасата.
Ремонтни дейности се осъществиха и в детските заведения, които са в населените места от общината. В детската градина в село Българско Сливово беше обособено ново кухненско помещение, има нови плотове и електроуреди. Ремонти дейности се осъществиха и в село Алеково, където се направиха външните стълби, ремонтираха се порталната врата, както и кухнята. Ремонт беше извършен и в село Козловец. Там бе направен покрива, ремонтираха се санитарните помещения, както и в детската градина в село Драгомирово. За детската градина в село Ореш беше изцяло подменено обзавеждането, така, че спалнята и занималнята в това детско заведение вече имат нов облик и изглеждат съвременни. Те вече адекватно отговарят на условията, в които трябва да се обучават децата. За нуждите на  детските заведения в цялата община бяха закупени електроуреди. Това са печки, перални, съдомиялни, сушилни, ютии и т.н. Също така успешно апробирахме и електронната система за прием в детските градини и яслените групи, както и в първите класове на училищата в град Свищов. Инвестициите , които направи Община Свищов в подобряване на материалната база, надхвърлят 300 хиляди лева. Това красноречиво илюстрира нашите амбиции и намерения в посока на реновиране на материалната база в детските заведения. Всички тези инвестиции са направени в сферата на предучилищното възпитание.
Относно училищата от нашата община, те прилагат система на делегиран бюджет. Всички те, съобразно финансовите си възможности и бюджети, извършиха ремонтни дейности за подобряване на материалната база. Освен това с решение на Общински съвет - Свищов, Община Свищов финансира маломерните и слети паралелки в училищата от населените места. Също така продължават дейностите по проект, който е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в СУ „Цветан Радославов“ и  ОУ „Филип Сакелариевич“ в град Свищов. Като, освен финансирането на меките мерки по проекта, които включват различни клубове по интереси, зелени училища, образователни екскурзии, наемането на специалисти, които да работят с целевите групи по проекта, много от училищата получиха и оборудване, техника и обзавеждане, с които да осъществяват планираните дейности по проекта. Част от училищата в Свищов получиха одобрение на подадени проекти по програма „Еразъм“, също така получиха и финансиране  по националните програми на Министерство на образованието и науката за професионалното образование, както и за модернизиране на материалната база. Всички общински училища са средищни, с изключение на ОУ „Филип Сакелариевич“. С решение на Общинския съвет, Община Свищов подаде мотивирано искане до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Христо Ботев“ в село Алеково в списъка със защитените училища. То ще придобие специален статут, който ще му донесе и допълнително финансиране.
Другото, което е много важно, е това, че с приемането на Закона за училищното и предучилищното образование се възстановяват транспортните разходи на учениците над 16 години. Като по този начин намалихме броят на учениците, които след завършено основно образование преминаваха към съседни общини, където да завършат следващия си етап на образование. Този процес беше ограничен именно чрез възстановяване на техните транспортни разходи. И през новата учебна 2018/2019 година, и двете професионални гимназии в град Свищов ще продължат да обучават в дуална форма на образование своите ученици. Това е изключително важно, защото това е пресечната точка между потребностите на местния бизнес, от една страна и образователните програми, които предлагат училищата, от друга. Така се предоставя възможност на учениците, докато са в 10-ти, 11-ти и 12-ти клас да могат да работят в реална трудова среда, на договор и да получават възнаграждение за положения труд. Другото, което е много важно, е че всички училища и детски градини в нашата община, освен, че инвестират в подобряването на материалната база, са насочили усилия и в подобряване квалификацията на техните педагогически специалисти. Всяко едно от учебните заведения има утвърдена програма за тяхната квалификация. През настоящата учебна година много млади педагози „се вляха“ в системата, особено в сферата на предучилищното образование. Това се случва  в условията на естествената приемственост на поколенията и е много радостно.
В заключение мога да кажа, че всички учебни заведения са кадрово и материално обезпечени за  новата учебна година. Община Свищов се стреми да осигури един качествен и ефективен образователен процес, като това не би било възможно без синхрон във всички участници в него. Освен това в нашата община няма необхванати ученици в задължителна възраст, като това се дължи и на ефективната работа на междуинституционалния механизъм и на екипите в него и активната роля на отдел „Образование“. 
Анелия Димитрова – заместник-кмет на община Свищов


Ключови думи
Анелия Димитрова
0 Коментари
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати