Неделя, 14 Юли 2024
            
Велико Търново Други

„Маратон за герои“ отбеляза с инициативи 40-годишнината на Педагогическия факултет на ВТУ в края на академичната година

  14.06.2024 15:06
„Маратон за герои“ отбеляза с инициативи 40-годишнината на Педагогическия факултет на ВТУ в края на академичната година

Педагогическата иновация „Маратон за герои“ на великотърновската Алма матер отбеляза четиридесетгодишнината на Педагогическия факултет с два форума и национален конкурс за деца. В тях участваха студентите от образователните програми „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищиа педагогика и специална педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“, 3. курс, редовна форма на обучение, и общо 116 деца на възраст от 6 до 11 години. Инициативата, форумите и конкурсите са традиционни за факултета, който подготвя бъдещите детски и начални учители в духовната столица на България.
Седмият „Форум за герои“ се проведе в залата на Институт „Конфуций“ в корпус 5 на Великотърновския университет, на който освен официалните лица, гости бяха почти всички деца – победители в организирания от „Маратон за герои“ национален конкурс „Шарен детски свят“, техни родители и учители. Студентите откриха форума с творческа програма, която включваше представяне на творбите на всички участници в категориите „Рисунка“, „Текст“ и „Приложни творби“, оригинално изпълнени детски стихотворения, пролетна песен и награждаване. Форумът продължи с творчески ателиета с гости от ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново с класни ръководители г-жа Веселка Жечева и г-жа Десислава Филипова. Основен акцент в ателиетата беше устойчивото развитие чрез намаляване на потреблението, повторната употреба и рециклирането на материали. Децата изработиха красиви изделия от пластамасови бутилки, сламки и ролки от тоалетна хартия, в часто от които бяха включени и елементи на простите механизми. Малкити творци бяха вдъхновени да продължат да претворяват опаковките от бита в красиви и функционални предмети.
Националният конкурс „Шарен детски свят“, който беше обявен през м. април 2024 г., получи широк отзвук, особено от страна на завършили Педагогическият факултет и образователната програма „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и вече работещи студенти по специалността си. Те пожелаха конкурсът да прерасне в национален. Техни ученици изпратиха десетки творби в трите категории. Награждаването се осъществи по време на Седмия форум и предизвика щастие и радост за деца, учители и родители, които присъстваха.

Осмият форум „Маратон за герои“ се проведе на място, сред класовете на г-жа Татяна Азгорова и г-жа Росица Тодорова, също в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново. Училището и класовете са избрани от инициативата „Маратон за герои“ поради факта, че в тях се провежда първия практически компонент от професионалната подготовка на бъдещите учители – хоспитирането по основни методики. Акцентите в осмия форум бяха българската просвета и култура, устойчивото развитие с идеите за намаляване на потреблението, повторната употреба и рециклирането.
За педагогическата иновация „Маратон за герои“ приключилата академична година беше особено успешна. Създателят и ръководител на иновацията «Маратон за герои» доц. д-р Катя Симеонова е основен партньор и член на екипа на националния проект «Един български войвода – герой на два народа» по програмата на МОН «Неразказаните истории на българите». Студентите гостуваха онлайн и наживо в детски градини и начални училища. Проведоха се три основни дейности: маратони с множество издания, вкл. в чужбина, четири конкурса за деца в предучилищна и начална училищна възраст, сред които един местен за Велико Търново, един национален и два за деца от неделни училища в Гърция; четири  форума «Маратон за герои». Реализираха се инициативи, сред които основни са следните:

1.“Ние даряваме“ – изработване и даряване на десетки ръчно изработени тихи книжки за учебния процес в съботно-неделни училища в чужбина, вкл. извън Европа;

2.“На нас ни даряват“ – получени дарения 6 бр. книги от издателство „Клевър бук“  - спонсорство за целите на конкурсите и на маратоните; ръчно изплетени играчки амигуруми от студенти на Педагогическия факултет Анна-София Недкова и Ивелина Стоева;

3.“Партньорства“ – „Маратон за герои“ е кръстник на партньорство между НУ „Капитан Петко Войвода“, Йерапетра, Крит и ОУ „Св. П. Евтимий“, Велико Търново;

4.“Деца разменят подаръци“ – разменяне на коледни подаръци между партньорските класове в ОУ „Св. П. Евтимий“ и НУ „Капитан Петко Войвода“, Йерапетра, Гърция;

5.“Създаваме стойности за началните си училища“ – студенти правят на живо маратони в началните си училища и др.

Успешно се развива сътрудничеството с български училища и съботно-неделни училища извън пределите на България. Предстоят мобилности на студенти и докторанти, разработване на нови иницативи на педагогическата иновация и др.


Ключови думи
Маратон за герои
Последни
Седмицата
Анкета