Вторник, 18 Юни 2024
            
Велико Търново Темида

Трима съдии встъпиха в длъжност в наказателното отделение на Апелативен съд – Велико Търново

  05.06.2024 09:29
Трима съдии встъпиха в длъжност в наказателното отделение на Апелативен съд – Велико Търново

Трима съдии встъпиха официално в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново след спечелени от тях конкурси за незаети щатни бройки в апелативните съдилища. И тримата ще правораздават в наказателното отделение на съда.

Десислава Чалъкова – Минчева има 27 години юридически стаж, натрупан изцяло в органите на съдебната власт. Натрупва опит първо като съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново, а от 12.06.1998 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Горна Оряховица. От 01.03.2000 г. заема същата длъжност в Районен съд – Велико Търново, като от 25.04.2005 г. до 05.12.2008 г. е заместник на административния ръководител и зам.-председател на съда. От 05.12.2008 г. до 04.03.2009 г. изпълнява функциите на административен ръководител, а от 04.03.2009 г. е административен ръководител и председател на Районен съд – Велико Търново в продължение на два последователни мандата до 23.05.2019 г, след което, до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на ВТРС.

Славка Георгиева Димитрова започва кариерата си в съдебната система като съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив и от 12.10.1999 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Асеновград. В периода от 23.10.2000 г. до 31.01.2006 г. е съдия в Районен съд – Пловдив, а от 01.02.2006 г. до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. В периода от 17.04.2015 г. до 28.10.2020 г. е била заместник на административния ръководител и зам.-председател на същия съд. Има близо 26 години юридически стаж.

Александър Григоров започва кариерата си в съдебната система като стажант-съдия, а после като младши съдия в Окръжен съд – Плевен и на 01.07.1992 г. встъпва в длъжност в Районен съд – Плевен като съдия. В периода 04.10.1995 г. – 16.10.1996 г. е зам.-председател на същия съд. От 17.10.1996 г. е съдия в Окръжен съд – Плевен, като в периода от 03.04.2003 г. до 16.11.2009 г. е бил зам.-председател, а в периода 05.10.2010 г. до 16.09.2020 г. – административен ръководител и председател на съда. От 05.10.2020 г. е командирован в Апелативен съд – Велико Търново за изпълнение на длъжността „съдия“ в наказателното отделение на съда, където правораздава до настоящия момент.

Съдия Димитрова и съдия Чалъкова са възпитаници на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, а съдия Григоров е завършил специалност „Право“ във ВИ „Г. Димитров“ (настоящата Академия на МВР). Тримата съдии имат достигнат най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“, получили са много добри оценки от последните си атестирания и не са им налагани дисциплинарни наказания.

За последен път съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново през 2016 г. (отново в наказателното отделение). Поради значителният брой съдии, напуснали съда поради пенсиониране и различни забавяния, свързани с обявяването и провеждането на конкурсните процедури за заемане на освободените щатове, до настоящият момент бяха заети само шест от общо седемнадесетте щатни бройки за съдии във ВТАС.      


Ключови думи
Апелативен съд - Велико Търново
Последни
Седмицата
Анкета