Неделя, 26 Юни 2022
            
Велико Търново Темида

Съдите от Апелативния съд във Велико Търново с висока оценка за работата им

  16.05.2022 14:01
Съдите от Апелативния съд във Велико Търново с висока оценка за работата им

Годишно отчетно събрание за 2021 г. проведе Апелативен съд – Велико Търново в с. Арбанаси. Доклад с основните показатели за работата на съда през изминалата година изнесе чрез мултимедийна презентация председателят на съда Янко Янев.

На отчетното събрание присъставаха близо 40 магистрати, сред които съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, председателите и зам.-председателите на петте окръжни съдилища във Велико Търново, Русе, Ловеч, Габрово и Плевен и председателите на двадесетте районни съдилища в апелативния район.

Като специални гости на събранието пристигнаха Мими Фурнаджиева - зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на гражданското отделение на ВКС, Таня Недкова - апелативен прокурор и административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Георги Чемширов – административен ръководител и председател на Административен съд – Велико Търново и  Веселка Коева – председател на Адвокатския съвет на Великотърновската адвокатска колегия.

“Оценката на ръководството на Върховния касационен съд за вашата работа е изключително висока. Отчитаме сериозните резултати, постигнати от Апелативен съд – Велико Търново, и това се отнася и до това, което аз мога да видя в моята пряка работа във ВКС. Като цяло резултатите във вашия съдебен район са отлични. Поздравявам всички вас за вашата изключителна добросъвестност, за съдийската ви компетентност, за това, че си вършите работата последователно“, заяви съдия Фурнаджиева след представянето на годишния доклад. Зам.-председателят на ВКС подари на Янев и книга за историята на Върховния касационен съд от създаването му през 1880 г. до 2020 г.

Висока оценка получиха съдиите от Апелативен съд – Велико Търново и съдебния окръг на страта столица и от Великотърновската адвокатска колегия. „Работим при взаимно уважение и доверие и нямаме сериозни проблеми със съдилищата. Независимо от кадровите проблеми, няма сериозно забавяне при делата и те се движат в разумен срок. Поздравявам ви за вашите резултати, считам, че са много високо ниво, поздравявам ви и за отношението, което имате към адвокатурата – това е много важно за нас“, каза в своето обръщение към съдиите на събранието Веселка Коева, председател на АС на ВТАК.

Положителни отзиви получи за работата си наказателното отделение на Апелативен съд – Велико Търново и от апелативният прокурор на Велико Търново Таня Недкова, като по думите й съдебните заседания винаги са добре организирани и се работи с много голяма експедитивност.

Изказвания по доклада направиха председателят на Административен съд - Велико Търново, както и председателите на окръжните съдилища във Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе и Ловеч.


Ключови думи
Апелативен съд - Велико Търново