Понеделник, 17 Юни 2024
            
Други Павликени

В Павликенско започна текущ ремонт на уличната мрежа

  03.05.2024 07:32
В Павликенско започна текущ ремонт на уличната мрежа

Започна текущият ремонт на уличната мрежа по населените места на община Павликени, който се извършва с бюджетни средства през настоящата година.

Средствата за 2024 г. са 770 460 лв. за улици по населени места и град Павликени. За улици от републиканската пътна мрежа са осигурени още 71 280 лв. След спечелена обществена поръчка, беше сключен договор за изпълнение на дейността с фирма „Инфраеко“ ООД – Севлиево. Срокът на договора обхваща 2024 и 2025 година.

В периода до края на м.август ще бъдат обхванати всички населени места. Изготвен е график за асфалтирането по населени места.

Рехабилитацията започна от с. Вишовград, следват Бяла черква и с. Росица.


Ключови думи
текущ ремонт улици община Павликени