Сряда, 19 Юни 2024
            
Горна Оряховица Други

Текущи улични ремонти започват в Горна Оряховица след празничните дни

  02.05.2024 14:29
Текущи улични ремонти започват в Горна Оряховица след празничните дни

На 30 април е подписан възлагателен договор за текущ ремонт на уличната мрежа в Горна Оряховица между Общината и фирмата изпълнител -  „Пътни строежи Велико Търново“ АД.

Ремонтите започват след празничните дни, при подходящи метеорологични условия, за да се гарантира качеството на извършваната работа. Нарушените участъци, които ремонтът ще включва, са с обща площ от 5859 км. м.

За да бъдат осигурени средства, със свое решение от 28 март, Общинският съвет възложи на кмета да внесе предложение до министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи, в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти по най-критичните участъци от  уличната мрежа.

Съгласно това и предвид спешната необходимост от  осигуряване  на финансов ресурс е допуснато предварително изпълнение на решението.

Само за месец общинската администрация успя да изпълни всички процедури по възлагане на предвидените дейности на фирмата, с която община Горна Оряховица има рамково споразумение за изграждане и ремонт на улици и пътища.


Ключови думи
текущ ремонт улици Горна Оряховица